අලුතෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් මනි වලට අත ගහපු කෙනෙක්, විනාඩි 40ක් වැය කොට එක් දිනක් ඇතුලත $108ක් හෙව්වේ කොහොමද?
මේක ක්ලික් බෑන්ක්, ඊ-බේ, ජේ වී සූ ඇතුලු ඕනෑම ඇෆිලියේට් වෙබ් අඩවියකින් ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න ඉතාමත් සරල ක්‍රමයක්. ඕනෑම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මේ හරහා විකුණන්න පුලුවන්. මේක SEO, Yahoo Answers, the Warrior Forum, Facebook, Twitter, Social media sites වගේ තවත් බෝරිං ක්‍රමයක් නෙවේ. ඒ වගේම වේබ් සයිට් හදන්න ඕනිත් නෑ. වැඩි විස්තර බලන්න මෙතනින් සේල්ස් පේජ් එකට යන්න. එහෙනම් දැන් නොමිලේ බා ගන්න. ඔබට ජය.  

1.25 MBඉන්ටනෙට් එකෙන් ඉක්මනින් සල්ලි හොයන සැලැස්ම - Fast Cash Blueprint 2.0


අලුතෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් මනි වලට අත ගහපු කෙනෙක්, විනාඩි 40ක් වැය කොට එක් දිනක් ඇතුලත $108ක් හෙව්වේ කොහොමද?
මේක ක්ලික් බෑන්ක්, ඊ-බේ, ජේ වී සූ ඇතුලු ඕනෑම ඇෆිලියේට් වෙබ් අඩවියකින් ලේසියෙන් සල්ලි හොයන්න ඉතාමත් සරල ක්‍රමයක්. ඕනෑම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් මේ හරහා විකුණන්න පුලුවන්. මේක SEO, Yahoo Answers, the Warrior Forum, Facebook, Twitter, Social media sites වගේ තවත් බෝරිං ක්‍රමයක් නෙවේ. ඒ වගේම වේබ් සයිට් හදන්න ඕනිත් නෑ. වැඩි විස්තර බලන්න මෙතනින් සේල්ස් පේජ් එකට යන්න. එහෙනම් දැන් නොමිලේ බා ගන්න. ඔබට ජය.  

1.25 MB2 comments:

  1. goooood post we are looking your post http://www.lk99.org

    ReplyDelete
  2. https://2captcha.com/?from=3391105

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.