මෙයාගේ නම ටෙම්පර් තොම්සන්(Temper Thompson). මසකට $100ක් තමන්ගේ පාසැල් වියදම් සදහා සොයා ගැනීම අරමුණු කර ගෙන අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න පටන් ගත්ත මේ කොලු ගැටයා වර්තමානය වන විට මසකට $30,000ක් උපයනවා. පුදුමයි නේද? පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ, මෙයාගේ සාර්තකත්වය ලගා කර ගත් විදිය මෙයා පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. සම්පූර්ණ විස්තරය පහල වීඩියෝවේ තියෙනවා.

1. Take Action
2. Don't Fear Failure
3. Stay Focused
4. Surround Yourself With Positive People
5. Don't Get Comfortable

අවුරුදු 17ක් වන කොලු ගැටයෙක් අන්තර්ජාලය හරහා මසකට $30,000 ක් උපයන්නේ කොහොමද?


මෙයාගේ නම ටෙම්පර් තොම්සන්(Temper Thompson). මසකට $100ක් තමන්ගේ පාසැල් වියදම් සදහා සොයා ගැනීම අරමුණු කර ගෙන අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න පටන් ගත්ත මේ කොලු ගැටයා වර්තමානය වන විට මසකට $30,000ක් උපයනවා. පුදුමයි නේද? පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ, මෙයාගේ සාර්තකත්වය ලගා කර ගත් විදිය මෙයා පියවරෙන් පියවර කියලා දෙනවා. සම්පූර්ණ විස්තරය පහල වීඩියෝවේ තියෙනවා.

1. Take Action
2. Don't Fear Failure
3. Stay Focused
4. Surround Yourself With Positive People
5. Don't Get Comfortable

5 comments:

 1. වීඩියෝ එක වැඩ නෑ

  ReplyDelete
 2. එල දැන් වැඩ බ්‍රෝ

  ReplyDelete
 3. එල දැන් වැඩ බ්‍රෝ

  ReplyDelete
 4. එල දැන් වැඩ බ්‍රෝ

  ReplyDelete
 5. එල දැන් වැඩ බ්‍රෝ

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.