ක්ලික්බෑන්ක්, ජේ වී සූ වගේ සයිට් එක්ක ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරනකොට දිනපතා එලියට එන අලුත් ප්‍රඩක්ට්ස් වලට අලුතින් වෙබ් පේජ් හදන එක ආර්ටිකල් ලියන එක එච්චර තාත්වික නෑ. විශේෂයෙන්ම පාර්ට් ටයිම් ගේමක් ගහන කොල්ලන්ට, කෙල්ලන්ට මේ ඊ බුක් එක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. නම විඩි ක්ලික්. එහෙනම් බාගෙන බලන්නකෝ.

0.2 MB

යූ ටියුබ් එක්ක ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරමු


ක්ලික්බෑන්ක්, ජේ වී සූ වගේ සයිට් එක්ක ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරනකොට දිනපතා එලියට එන අලුත් ප්‍රඩක්ට්ස් වලට අලුතින් වෙබ් පේජ් හදන එක ආර්ටිකල් ලියන එක එච්චර තාත්වික නෑ. විශේෂයෙන්ම පාර්ට් ටයිම් ගේමක් ගහන කොල්ලන්ට, කෙල්ලන්ට මේ ඊ බුක් එක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වේවි. නම විඩි ක්ලික්. එහෙනම් බාගෙන බලන්නකෝ.

0.2 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.