වී පී එස් (VPS) එකක් කියන එක ඔයාල දන්නවා ඇති කියල හිතනවා. වී පී එස් (VPS) එකක් කියනනේ වර්චුවල් ප්‍රයිවට් සර්වර් එකකට. සරලව කියනවනම් ඔයා ඕෆ්ලයින් ගියත් ඔන්ලයින් ඕනම දෙයක් රන් කරන්න පුලුවන් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරපු වර්චුවල් පරිගණකයක්. දන්නේ නැති අය වැඩි විස්තර ගූගල් අයියාගෙන් අහන්න. 


මේ වගේ වී පී එස් (VPS) ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග නොමිලේ දුන්නත්, වින්ඩෝස් සමග නොමිලේ දෙනවා හරි අඩුයි. බොට් රන් කරන්න, ටොරන්ට් බාන්න, වෙබ් අඩවි වලට ට්‍රැෆික් දෙන්න වගේ වැඩ වලට මේ වී පී එස් (VPS) බාවිතා කරන්න පුලුවන්. 


කොහොමද මේ වී පී එස් (VPS) එක ගන්නේ?

1) පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.
www.apponfly.com

2) කැමති ඇප් එකක් තෝරා ගන්න.

3) “Try one month free” තෝරන්න.

4) ඊ මේල් එකක් දීලා, “Start free trial” කොටන්න.

5) ඊ මේල් වෙරිෆිකේෂන් දීලා එකවුන්ට් එක ඇක්ටිවේට් කර ගන්න.

දැන් ඔයාටත් වින්ඩෝස් වී පී එස් (VPS) එකක් තියෙනවා. බ්‍රවුසර් එක පාවිච්චි කරනවට වඩා ඇප් එක බාගෙන වී පී එස් එකට ලොග් වෙන එක සාර්ථකයි. ඔබට ජය.
දවස් 30කට වින්ඩෝස් වී පී එස් (VPS) එකක් නොමිලේ


වී පී එස් (VPS) එකක් කියන එක ඔයාල දන්නවා ඇති කියල හිතනවා. වී පී එස් (VPS) එකක් කියනනේ වර්චුවල් ප්‍රයිවට් සර්වර් එකකට. සරලව කියනවනම් ඔයා ඕෆ්ලයින් ගියත් ඔන්ලයින් ඕනම දෙයක් රන් කරන්න පුලුවන් ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරපු වර්චුවල් පරිගණකයක්. දන්නේ නැති අය වැඩි විස්තර ගූගල් අයියාගෙන් අහන්න. 


මේ වගේ වී පී එස් (VPS) ලිනක්ස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග නොමිලේ දුන්නත්, වින්ඩෝස් සමග නොමිලේ දෙනවා හරි අඩුයි. බොට් රන් කරන්න, ටොරන්ට් බාන්න, වෙබ් අඩවි වලට ට්‍රැෆික් දෙන්න වගේ වැඩ වලට මේ වී පී එස් (VPS) බාවිතා කරන්න පුලුවන්. 


කොහොමද මේ වී පී එස් (VPS) එක ගන්නේ?

1) පහත වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න.
www.apponfly.com

2) කැමති ඇප් එකක් තෝරා ගන්න.

3) “Try one month free” තෝරන්න.

4) ඊ මේල් එකක් දීලා, “Start free trial” කොටන්න.

5) ඊ මේල් වෙරිෆිකේෂන් දීලා එකවුන්ට් එක ඇක්ටිවේට් කර ගන්න.

දැන් ඔයාටත් වින්ඩෝස් වී පී එස් (VPS) එකක් තියෙනවා. බ්‍රවුසර් එක පාවිච්චි කරනවට වඩා ඇප් එක බාගෙන වී පී එස් එකට ලොග් වෙන එක සාර්ථකයි. ඔබට ජය.
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.