මෙන්න නත්තලට වෙබ් අඩවිය, ෆේස්බුක් පේජ් එක, යුටියුබ් චැනලය සරසන්න සුපිරි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක්. එඩිට් කරන එක ගේමක් නැහැ. ටියුටෝරියල් එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය‍.111.9 MBනත්තලට වෙබ් අඩවිය, ෆේස්බුක් පේජ් එක සරසන්න


මෙන්න නත්තලට වෙබ් අඩවිය, ෆේස්බුක් පේජ් එක, යුටියුබ් චැනලය සරසන්න සුපිරි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක්. එඩිට් කරන එක ගේමක් නැහැ. ටියුටෝරියල් එකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය‍.111.9 MBNo comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.