ක්ලික්බෑන්ක්, ජේ වී සූ වගේ වෙබ්  අඩවිවල මාර්කටින් කරන සෙට් එකට ගැලපෙන වටින් ඊ-බුක් එකක් දැන්ම බා ගන්න. වැඩ ගොඩක් කරන්න හිතාන හිටියත් වෙලාවක් නැති කම ගොඩක් අයට තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතිං ඒ වගේ අයට දිනකට විනාඩි විස්සක් වගේ සුලු කාලයක් වැය කරල කරන්න පුලුවන් ලේසි වැඩක් ගැනයි මේ පොතේ කියල තියෙන්නේ. සරලව කිව්වොත් වීඩියෝ මාර්කටින් කරන විදිහ ගැන පිටු 75කින් යුත් මේ ඊ-පොතේ සදහන් කරල තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් ලේසියෙන් වීඩියෝ එකක්  නිර්මාණය කර ගන්න පුංචි පුංචි ට්‍රික්ස් ටිකකුත් දිල තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න.

0.5 MB
දවසකට විනාඩි විස්සක් වැයකර ඇෆිලියේට් මාර්කටින් කරමු


ක්ලික්බෑන්ක්, ජේ වී සූ වගේ වෙබ්  අඩවිවල මාර්කටින් කරන සෙට් එකට ගැලපෙන වටින් ඊ-බුක් එකක් දැන්ම බා ගන්න. වැඩ ගොඩක් කරන්න හිතාන හිටියත් වෙලාවක් නැති කම ගොඩක් අයට තියෙන දැවෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතිං ඒ වගේ අයට දිනකට විනාඩි විස්සක් වගේ සුලු කාලයක් වැය කරල කරන්න පුලුවන් ලේසි වැඩක් ගැනයි මේ පොතේ කියල තියෙන්නේ. සරලව කිව්වොත් වීඩියෝ මාර්කටින් කරන විදිහ ගැන පිටු 75කින් යුත් මේ ඊ-පොතේ සදහන් කරල තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතාමත් ලේසියෙන් වීඩියෝ එකක්  නිර්මාණය කර ගන්න පුංචි පුංචි ට්‍රික්ස් ටිකකුත් දිල තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න.

0.5 MB
No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.