පවර් පොයින්ට් කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපිට නැතුවම බැරි සොෆ්ට්වෙයා එකක්. විශේෂයෙන්ම අපිට යමක් පිළිබද විස්තර කිරීමක්/ප්‍රසන්ට්‍රේෂන් කරන්න අංක එකේ මෘදුකාංගය පවර් පොයින්ට්. හැමෝම පාවිච්චි කරන මේ මෘදුකාංගයේ සංකීර්ණ ටෙම්ප්ලේට් තොගයක්, ඔයාලගේ වැඩ අනුව සරලව එඩිට් කර ගන්න, දැන්ම බා ගන්න.

 • එකිනෙකට වෙනස් ස්ලයිඩ්ස් 650 +
 • පවර් පොයින්ට් ටෙම්ප්ලේට්ස් 80ක්
 • වර්ණ ප්‍රභේද 100 ක්
 • වෙක්ටර් අයිකන් 2500 ක්
 • බ්‍රැක්ග්‍රවුන්ඩ් 30 ක්
 • වගේම 16:9 සහ 4:3 ලේඅවුට් වලින් හදා ගන්න පුලුවන්. ඔබට ජය.
210.8 MB
මයික්‍රොසොෆ්ට් පවර් පොයින්ට් මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න
පවර් පොයින්ට් කියන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපිට නැතුවම බැරි සොෆ්ට්වෙයා එකක්. විශේෂයෙන්ම අපිට යමක් පිළිබද විස්තර කිරීමක්/ප්‍රසන්ට්‍රේෂන් කරන්න අංක එකේ මෘදුකාංගය පවර් පොයින්ට්. හැමෝම පාවිච්චි කරන මේ මෘදුකාංගයේ සංකීර්ණ ටෙම්ප්ලේට් තොගයක්, ඔයාලගේ වැඩ අනුව සරලව එඩිට් කර ගන්න, දැන්ම බා ගන්න.

 • එකිනෙකට වෙනස් ස්ලයිඩ්ස් 650 +
 • පවර් පොයින්ට් ටෙම්ප්ලේට්ස් 80ක්
 • වර්ණ ප්‍රභේද 100 ක්
 • වෙක්ටර් අයිකන් 2500 ක්
 • බ්‍රැක්ග්‍රවුන්ඩ් 30 ක්
 • වගේම 16:9 සහ 4:3 ලේඅවුට් වලින් හදා ගන්න පුලුවන්. ඔබට ජය.
210.8 MB
1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.