වර්ඩ්ප්‍රෙස් කියන්නේ අපිට සරලව අපේම කියලා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගත හැකි සේවයක්. අද වන විට වර්ඩ්ප්‍රෙස් දැනුමට, ඒ හරහා ලබාගත හැකි  සේවයට අති විශාල ඉල්ලුමක් අන්තර්ජාලය තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා වගේම නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. ෆ්‍රී ලාන්සර්, අප් වර්ක් වගේම ෆයිවර් වලත් මේ ඉල්ලුම අපිට හොදට බලා ගන්න පුලුවන්. ඉතිං වර්ඩ්ප්‍රෙස් මුල ඉදලම ඉගෙන ගන්න මේ ඩබ්ලිව් පී ක්‍රෑෂ් කෝස් (WP Crash Course) ඊ බුක් එක බොහොම වැදගත් වේවි. තව පොඩි පොඩි බෝනස් ටිකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

5 MB

වර්ඩ්ප්‍රෙස් මුල සිට ඉගෙන ගන්න


වර්ඩ්ප්‍රෙස් කියන්නේ අපිට සරලව අපේම කියලා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරගත හැකි සේවයක්. අද වන විට වර්ඩ්ප්‍රෙස් දැනුමට, ඒ හරහා ලබාගත හැකි  සේවයට අති විශාල ඉල්ලුමක් අන්තර්ජාලය තුල නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා වගේම නිර්මාණය වෙමින් පවතිනවා. ෆ්‍රී ලාන්සර්, අප් වර්ක් වගේම ෆයිවර් වලත් මේ ඉල්ලුම අපිට හොදට බලා ගන්න පුලුවන්. ඉතිං වර්ඩ්ප්‍රෙස් මුල ඉදලම ඉගෙන ගන්න මේ ඩබ්ලිව් පී ක්‍රෑෂ් කෝස් (WP Crash Course) ඊ බුක් එක බොහොම වැදගත් වේවි. තව පොඩි පොඩි බෝනස් ටිකකුත් තියෙනවා. එහෙනම් බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

5 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.