අපි ගොඩක් දේවල් දැන ගන්නේ ගූගල් වලින්නේ. මෙහෙම සර්ච් එකක් දානකොට සමහර වෙලාවට සර්ච් රිසාල්ට් එකේ උඩටම එන්නේ යූ ටියුබ් වීඩියෝ එකක්. හේතුව යූ ටියුබ් වෙබ් අඩවියත් ගූගල් සමාගම සතු වන නිසා යූ ටියුබ් වෙබ් අඩවියට මුල් තැනක් ගූගල් සර්ච් එන්ජින් එක හරහා ලැබෙනවා. ඉතිං ඔයාලගේ වෙබ් අඩවිය, ලෝකල් ඔන්ලයින් ස්ට්‍රෝ එක, ෆයිවර් ගිග් එක, ෆ්‍රී ලාන්සර් ෆොෆයිල් එක වගේ, තමන්ට ප්‍රචාරණයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය දේ ගැන වීඩියෝ එකක් හදලා යූ ටියුබ් අප්ලෝඩ් කලා නම් ට්‍රැෆික් වැඩි කර ගන්න පුලුවන්. 
වීඩියෝවක් නම් කොහොම හරි කරලා හැදුවා කියමුකෝ. ඒත් කොහොමද ඒක සර්ච් ලිස්ට් එකේ උඩට ගන්නේ. ඒකට පිලිතුර පහතින් බා ගන්න දාලා තියෙන ඊ බුක් එකේ තියෙනවා. දිනකට විනාඩි විස්සක් වගේ වැය කරලා, මාස 6ක් වගේ කුඩා කාලයකින් සුපිර් වීඩියෝ මාර්කටර් කෙනෙක් වෙන්න ඔබටත් පුලුවන්. ඊ බුක් එක පහලින් බා ගන්න. ඔබට ජය. 

0.5 MB

වීඩියෝ මාර්කටින් වලින් මුදල් උපයමු


අපි ගොඩක් දේවල් දැන ගන්නේ ගූගල් වලින්නේ. මෙහෙම සර්ච් එකක් දානකොට සමහර වෙලාවට සර්ච් රිසාල්ට් එකේ උඩටම එන්නේ යූ ටියුබ් වීඩියෝ එකක්. හේතුව යූ ටියුබ් වෙබ් අඩවියත් ගූගල් සමාගම සතු වන නිසා යූ ටියුබ් වෙබ් අඩවියට මුල් තැනක් ගූගල් සර්ච් එන්ජින් එක හරහා ලැබෙනවා. ඉතිං ඔයාලගේ වෙබ් අඩවිය, ලෝකල් ඔන්ලයින් ස්ට්‍රෝ එක, ෆයිවර් ගිග් එක, ෆ්‍රී ලාන්සර් ෆොෆයිල් එක වගේ, තමන්ට ප්‍රචාරණයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය දේ ගැන වීඩියෝ එකක් හදලා යූ ටියුබ් අප්ලෝඩ් කලා නම් ට්‍රැෆික් වැඩි කර ගන්න පුලුවන්. 
වීඩියෝවක් නම් කොහොම හරි කරලා හැදුවා කියමුකෝ. ඒත් කොහොමද ඒක සර්ච් ලිස්ට් එකේ උඩට ගන්නේ. ඒකට පිලිතුර පහතින් බා ගන්න දාලා තියෙන ඊ බුක් එකේ තියෙනවා. දිනකට විනාඩි විස්සක් වගේ වැය කරලා, මාස 6ක් වගේ කුඩා කාලයකින් සුපිර් වීඩියෝ මාර්කටර් කෙනෙක් වෙන්න ඔබටත් පුලුවන්. ඊ බුක් එක පහලින් බා ගන්න. ඔබට ජය. 

0.5 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.