පරිගණකයෙන් යම්කිසි මෘදුකාංයක් ඉවත් කලාම එහි යම් යම් කොටස් අපේ පරිගණකය තුළ ඉතුරු කරලා යන බව ඔයාලා දන්නවනේ. සමහරවිට එයින් අපට කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් ඇති නොවන අතර එය අපේ පරිගණකයේ වේගය අඩාල කිරීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒත් විතරක් නෙවේ හාර්ඩ් ඩ්‍රයිව් එක අනවශ්‍ය කුණුකන්දල් වලින් පිරී යනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ ක්‍රැක් කරපු මෘදුකාංග භාවිතා කරනවනම්, නැවත මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිහිටුවීමෙන් තොරව එහි අලුත් වර්ෂන් එකක් නැවත ඉන්ස්ට්‍රෝල් කල නොහැකි වෙනවා.  ඉතිං මෘදුකාංයක් ඉවත් කලාම කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැතිනම් මේ ප්‍රශ්න සියල්ල විසදෙනවා.
අයි ඕ බිට් අන්සට්‍රෝලර් (iobituninstaller) මේ සදහා ගැලපෙන හොදම මෘදුකාංගයක්. සාමාන්‍ය පරිදි බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න කියෙන්නේ. ෆ්‍රී වර්ෂන් එකකුත් තියෙන නිසා ක්‍රැක් කිරීමක් අවශ්‍ය නෑ. අනවශ්‍ය මෘදුකාංගයේ ඊ එක්ස් ඊ ෆයිල් (exe file) රයිට් ක්ලික් කරලා අයි ඕ බිට් අන්සට්‍රෝලර් අයිකන් එකත් එක්ක තියෙන පවර්ෆුල්  අන්ස්ට්‍රෝල් (Powefull Unstall) හරහා අන්ස්ට්‍රෝල් කරලා ඩීප් ස්කෑන් (Deep Scan) එකකුත් දුන්නාම වැඩේ ගොඩ. එහෙමත් නැතිනම් කන්ට්‍රෝල් පැනල්(Control panel) වල තියෙන පවර්ෆුල්  අන්ස්ට්‍රෝල් ටැබ් එකෙනුත් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුලුවන්. ඔබට ජය. 

14 MB

අනවශ්‍ය සොෆ්ට්වෙයා වලට සදහටම යන්න කියමු - IOBit Uninstaller

පරිගණකයෙන් යම්කිසි මෘදුකාංයක් ඉවත් කලාම එහි යම් යම් කොටස් අපේ පරිගණකය තුළ ඉතුරු කරලා යන බව ඔයාලා දන්නවනේ. සමහරවිට එයින් අපට කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් ඇති නොවන අතර එය අපේ පරිගණකයේ වේගය අඩාල කිරීමට හේතුවක් වෙනවා. ඒත් විතරක් නෙවේ හාර්ඩ් ඩ්‍රයිව් එක අනවශ්‍ය කුණුකන්දල් වලින් පිරී යනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ ක්‍රැක් කරපු මෘදුකාංග භාවිතා කරනවනම්, නැවත මෙහෙයුම් පද්ධතිය පිහිටුවීමෙන් තොරව එහි අලුත් වර්ෂන් එකක් නැවත ඉන්ස්ට්‍රෝල් කල නොහැකි වෙනවා.  ඉතිං මෘදුකාංයක් ඉවත් කලාම කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැතිනම් මේ ප්‍රශ්න සියල්ල විසදෙනවා.
අයි ඕ බිට් අන්සට්‍රෝලර් (iobituninstaller) මේ සදහා ගැලපෙන හොදම මෘදුකාංගයක්. සාමාන්‍ය පරිදි බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න කියෙන්නේ. ෆ්‍රී වර්ෂන් එකකුත් තියෙන නිසා ක්‍රැක් කිරීමක් අවශ්‍ය නෑ. අනවශ්‍ය මෘදුකාංගයේ ඊ එක්ස් ඊ ෆයිල් (exe file) රයිට් ක්ලික් කරලා අයි ඕ බිට් අන්සට්‍රෝලර් අයිකන් එකත් එක්ක තියෙන පවර්ෆුල්  අන්ස්ට්‍රෝල් (Powefull Unstall) හරහා අන්ස්ට්‍රෝල් කරලා ඩීප් ස්කෑන් (Deep Scan) එකකුත් දුන්නාම වැඩේ ගොඩ. එහෙමත් නැතිනම් කන්ට්‍රෝල් පැනල්(Control panel) වල තියෙන පවර්ෆුල්  අන්ස්ට්‍රෝල් ටැබ් එකෙනුත් වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුලුවන්. ඔබට ජය. 

14 MB

1 comment:

  1. මමත් පාවිච්චි කරන්නෙ ඕක. ඔය වැඩේට හරියටම හරියන්නෙ ඕක.

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.