ඔබගේ වටිනා කියන දේවල් පරිස්සමට අරන් තියන්න ගිගා බයිට්100ක ක්ලවුඩ් සටෝරේජ් එකක් මෙන්න. මේ සේවය ලබා දෙන්නේ degoo.com කියන වෙබ් අඩවියෙන්. වින්ඩෝස්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වගේම අයි ඕ එස් වලටත් ගැලපෙන නිසා හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. ගූගල් ඩ්‍රයිව් එකෙන්, මීඩියා ෆයර් වලින්, ඩ්‍රොප් බොක්ස් වලින් ඩිංග ඩිංග එකතු කරනවට වඩා මේ වැඩේ ලේසියිනේ. අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් "SSL/TLS secure tunnel" එක හරහා එන්ක්‍රිප්ට් කරන නිසා ෆයිල් වල ආරක්ෂාව ගැන බය වෙන්න දෙයක් නෑ කියල තමා මේගොල්ලො කියන්නේ. ඒ විතරක් නවේ ඔයාලා ලග තියෙන ඕනෑම ඩිවයිසස් 2ක් මේ හරහා නොමිලේම බැකප් කරල තියන්නත් පුලුවන්ලු. එහෙනම් සයිට් එකට විසිට් එකක් දාලා බලන්න. ඔබට ජය.


ගිගා බයිට් 100ක ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් නොමිලේ - 100 GB Free Cloud Storageඔබගේ වටිනා කියන දේවල් පරිස්සමට අරන් තියන්න ගිගා බයිට්100ක ක්ලවුඩ් සටෝරේජ් එකක් මෙන්න. මේ සේවය ලබා දෙන්නේ degoo.com කියන වෙබ් අඩවියෙන්. වින්ඩෝස්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වගේම අයි ඕ එස් වලටත් ගැලපෙන නිසා හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්. ගූගල් ඩ්‍රයිව් එකෙන්, මීඩියා ෆයර් වලින්, ඩ්‍රොප් බොක්ස් වලින් ඩිංග ඩිංග එකතු කරනවට වඩා මේ වැඩේ ලේසියිනේ. අප්ලෝඩ් කරන ෆයිල් "SSL/TLS secure tunnel" එක හරහා එන්ක්‍රිප්ට් කරන නිසා ෆයිල් වල ආරක්ෂාව ගැන බය වෙන්න දෙයක් නෑ කියල තමා මේගොල්ලො කියන්නේ. ඒ විතරක් නවේ ඔයාලා ලග තියෙන ඕනෑම ඩිවයිසස් 2ක් මේ හරහා නොමිලේම බැකප් කරල තියන්නත් පුලුවන්ලු. එහෙනම් සයිට් එකට විසිට් එකක් දාලා බලන්න. ඔබට ජය.


1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.