කාලෙත් එක්ක වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ලෝ වෙනවා. දැන්නම් ආයෙත් ෆෝමැට් පාරක් දාලා වින්ඩෝස් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න කාලේ හරි. ඒත් අලුතෙන් ආපු වින්ඩෝස් ඩී වී ඩී යක් නෑ. පෙන් එක ෆෝමැට් කරන්නත් බෑ. වටින කියන ෆයිල් තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඕකට නියම විසදුම වින් යූ එස් බී. වද වෙන්න දෙයක් නෑ. අලුතින් ආපු වින්ඩෝස් වර්ෂන් එකක අයි එස් ඕ ඉමේජ් ෆයිල් එක ටොරන්ට් වලින් බාගත්තා. වින් යූ එස් බී හරහා පෙන් එක වින්ඩෝස් බූටබල් විදියට හදාගෙන වැඩේ එකෙන් ගොඩ දාගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය. පෙන් ඩ්‍රයිව් එක ෆෝමැට් නොකර, වින්ඩෝස් බූටබල් යූ එස් බී ඩ්‍රයිව් එකක් කරමු - Win USB

කාලෙත් එක්ක වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ස්ලෝ වෙනවා. දැන්නම් ආයෙත් ෆෝමැට් පාරක් දාලා වින්ඩෝස් ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න කාලේ හරි. ඒත් අලුතෙන් ආපු වින්ඩෝස් ඩී වී ඩී යක් නෑ. පෙන් එක ෆෝමැට් කරන්නත් බෑ. වටින කියන ෆයිල් තියෙනවා. දැන් මොකද කරන්නේ? ඕකට නියම විසදුම වින් යූ එස් බී. වද වෙන්න දෙයක් නෑ. අලුතින් ආපු වින්ඩෝස් වර්ෂන් එකක අයි එස් ඕ ඉමේජ් ෆයිල් එක ටොරන්ට් වලින් බාගත්තා. වින් යූ එස් බී හරහා පෙන් එක වින්ඩෝස් බූටබල් විදියට හදාගෙන වැඩේ එකෙන් ගොඩ දාගන්න පුලුවන්. එහෙනම් බාගන්න. ඔබට ජය. No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.