මනි මැනේජර් එක්ස් (Money Manager Ex) මෘදුකාංගය ඕපන් සෝර්ස් (open-source) ගණයේ, පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි පුද්ගලික මූල්‍ය මෘදුකාංගයකි. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබගේ මුදල් ගලා ඒම, ගලා යාම දැන ගත හැකි අතර ඔබේ මූල්‍ය තත්වය පිළිබද දිනපතා යාවත්කාලීන වීම සදහා ඉතා හොඳ මෙවලමක් ද වේ.

මනි මැනේජර් එක්ස් තුළ මුදල් කළමණාකරනයට අදාල මූලික අංගයන්ගෙන් 90% කට වඩා ඉතා සරල මුහුණතක අන්තර්ගත කර ඇති අතර, එය සංකීර්ණ මෘදුකාංග වලින් ඉවත් වී ලේසියෙන් ඔබේ වාර්තා සකස් කර ගැනීමට උදව් වෙයි. ඔබගේ ඉදිරි සැළසුම්, අරමුණු මෙයට ඇතුලත් කර දෛනිකව, මාසිකව එහි සාර්ථකත්වය පිළිබද ස්වයං ඇගයීමක් මෙම මෘදුකාංගය හරහා කල හැකිය. 


මනි මැනේජර් එක්ස් භාවිතයේ වාසි

- සරළයි, වේගවත් සහ පිළිවෙලයි

- චෙක්පත්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඉතිරිකිරීම්, කොටස් ආයෝජන, වත්කම් ගිණුම් වාර්තා කළ හැකියි

- මාසිකව ගෙවන බිල්පත්, ණය වාරික සහ තැන්පතු වැනි දෑ මතක තබා ගැනීමට වැදගත් වේ

- අයවැය සහ මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ අනාවැකි ලබා ගත හැකියි

- එක ක්ලික් එකකින් ග්‍රැෆික්ස් ප්‍රස්තාර සහ වට ප්‍රස්තාර මගින් තොරතුරු සාරාංශ කිරීම

- CSV සහ QIF ෆෝමැට්ටු වලින් ඇති තොරතුරු මෙයට ඇතුලත් කළ හැක

 - ස්ථාපනයක් අවශ්ය නොවේ: යූ එස් බී (USB) ඩ්‍රයිව් එකකින් පවා ධාවනය කළ හැකිය

 - නවමු AES එන්ක්රිප්ෂන් සමඟ හිමිකාරිත්වය ඉදිරිපත් නොවන SQLite දත්ත සමුදාය

 - ජාත්‍යන්තර භාෂා සහාය (භාෂා 24 කින්)


පහතින් ඇති ඩවුන්ලෝඩ් බටනය ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය සංස්කරණය බා ගන්න. වින්ඩෝස් 32 බිට්, වින්ඩෝස් 64 බිට්, පෝර්ටබල් වර්ෂන්ස්, මැක් ඕ එස්, ලිනක්ස්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සියලු සංස්කරණ ඉදිරිපත් කර ඇත. තෝරාගෙන බාගන්න. ඔබට ජය. 


ජීවිතය ජය ගැනීමට මුදල් නිසි ලෙස හසුරුවා ගනිමු

මනි මැනේජර් එක්ස් (Money Manager Ex) මෘදුකාංගය ඕපන් සෝර්ස් (open-source) ගණයේ, පහසුවෙන් භාවිතා කළ හැකි පුද්ගලික මූල්‍ය මෘදුකාංගයකි. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබගේ මුදල් ගලා ඒම, ගලා යාම දැන ගත හැකි අතර ඔබේ මූල්‍ය තත්වය පිළිබද දිනපතා යාවත්කාලීන වීම සදහා ඉතා හොඳ මෙවලමක් ද වේ.

මනි මැනේජර් එක්ස් තුළ මුදල් කළමණාකරනයට අදාල මූලික අංගයන්ගෙන් 90% කට වඩා ඉතා සරල මුහුණතක අන්තර්ගත කර ඇති අතර, එය සංකීර්ණ මෘදුකාංග වලින් ඉවත් වී ලේසියෙන් ඔබේ වාර්තා සකස් කර ගැනීමට උදව් වෙයි. ඔබගේ ඉදිරි සැළසුම්, අරමුණු මෙයට ඇතුලත් කර දෛනිකව, මාසිකව එහි සාර්ථකත්වය පිළිබද ස්වයං ඇගයීමක් මෙම මෘදුකාංගය හරහා කල හැකිය. 


මනි මැනේජර් එක්ස් භාවිතයේ වාසි

- සරළයි, වේගවත් සහ පිළිවෙලයි

- චෙක්පත්, ක්‍රෙඩිට් කාඩ්, ඉතිරිකිරීම්, කොටස් ආයෝජන, වත්කම් ගිණුම් වාර්තා කළ හැකියි

- මාසිකව ගෙවන බිල්පත්, ණය වාරික සහ තැන්පතු වැනි දෑ මතක තබා ගැනීමට වැදගත් වේ

- අයවැය සහ මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ අනාවැකි ලබා ගත හැකියි

- එක ක්ලික් එකකින් ග්‍රැෆික්ස් ප්‍රස්තාර සහ වට ප්‍රස්තාර මගින් තොරතුරු සාරාංශ කිරීම

- CSV සහ QIF ෆෝමැට්ටු වලින් ඇති තොරතුරු මෙයට ඇතුලත් කළ හැක

 - ස්ථාපනයක් අවශ්ය නොවේ: යූ එස් බී (USB) ඩ්‍රයිව් එකකින් පවා ධාවනය කළ හැකිය

 - නවමු AES එන්ක්රිප්ෂන් සමඟ හිමිකාරිත්වය ඉදිරිපත් නොවන SQLite දත්ත සමුදාය

 - ජාත්‍යන්තර භාෂා සහාය (භාෂා 24 කින්)


පහතින් ඇති ඩවුන්ලෝඩ් බටනය ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය සංස්කරණය බා ගන්න. වින්ඩෝස් 32 බිට්, වින්ඩෝස් 64 බිට්, පෝර්ටබල් වර්ෂන්ස්, මැක් ඕ එස්, ලිනක්ස්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සියලු සංස්කරණ ඉදිරිපත් කර ඇත. තෝරාගෙන බාගන්න. ඔබට ජය. 


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.