මේ ඔෆර් එක දෙන්නෙ ලොවපුරා ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවියක් වන ශූල්ස් (Zoolz) අඩවියෙන්. ජීවිත කාලයටම් භුක්ති විදින්න ගිගා බයිට් 100ක ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් අන්ලිමිටඩ් බැකප් මේ හරහා ලැබෙනවා. පොදුවේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස් සහ ෆයිල්ස් ආරක්ෂිතව තියන්න ප්‍රයෝජනවත් උනත් වඩාත් ආරක්ෂිතව තැබීමට අවශ්‍ය ෆොටෝස්, වීඩියෝස් සහ ෆයිල්ස්  වින්රාර්(Winrar) වැනි මෘදුකාංගයකින් පාස්වර්ඩ් සහතව එන්ක්‍රිප්ට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න, මතක තියා ගන්න. එහෙනම් මෙතනින් ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔබට ජය.

ජීවිත කාලයටම තියා ගන්න ගිගා බයිට් 100ක ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් නොමිලේ

මේ ඔෆර් එක දෙන්නෙ ලොවපුරා ජනප්‍රිය වෙබ් අඩවියක් වන ශූල්ස් (Zoolz) අඩවියෙන්. ජීවිත කාලයටම් භුක්ති විදින්න ගිගා බයිට් 100ක ක්ලවුඩ් ස්ටෝරේජ් එකක් අන්ලිමිටඩ් බැකප් මේ හරහා ලැබෙනවා. පොදුවේ ෆොටෝස්, වීඩියෝස් සහ ෆයිල්ස් ආරක්ෂිතව තියන්න ප්‍රයෝජනවත් උනත් වඩාත් ආරක්ෂිතව තැබීමට අවශ්‍ය ෆොටෝස්, වීඩියෝස් සහ ෆයිල්ස්  වින්රාර්(Winrar) වැනි මෘදුකාංගයකින් පාස්වර්ඩ් සහතව එන්ක්‍රිප්ට් කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න, මතක තියා ගන්න. එහෙනම් මෙතනින් ගිහින් රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඔබට ජය.

2 comments:

 1. Unfortunately, this offer is currently not available in your country.

  We’re working hard to add more countries. Once this offer is made available in your country, we’ll let you know!

  මේක තමයි රෙජිස්ටර් වෙන්න හැදුවාම ලැබෙන්නේ

  ReplyDelete
 2. Unfortunately, this offer is currently not available in your country.

  We’re working hard to add more countries. Once this offer is made available in your country, we’ll let you know!

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.