ෆේස්බුක් කියන්නේ වර්තමානය වන විට ලොකු පොඩි කාටත් නැතුවම බැරි දෙයක්. ඒ නිසාම ඇඩ්වටයිසින් සහ මාර්කටින් කටයුතු සඳහා ෆේස්බුක් හොඳ තොතැන්නක් වෙනවා. ද ෆෑන් ෆේජ් ප්‍රොෆිට් සිස්‍ටම්(The Fan Page Profit System) කියන්නේ ෆේස්බුක් වලට උනන්දු ඔබට එයින්ම මුදල් හොයන්න කියල දෙන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක්. මෙහි ප්‍රධාන වීඩියෝ 8ක් සහ බෝනස් වීඩියෝ 2ක් විමියෝ ලින්ක් හරහා දීල තිබෙනවා. ඊට අමතරව ෆේස්බුක් පේජ් සදහා භාවිතා වන හොඳ මාතෘකා(Niches) 100ක් අඩංගු කර තිබෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. මෙය ඩොලර් 997ක් වටිනා ඔන්ලයින් කෝස් එකක්. ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ඔබ මේ හරහා උපයා ගතහොත් නිරමාණකරු ධෛර්යමත් කිරීම සඳහා, අනිවාර්යෙන් මෙම කෝස් එක මෙතනින් ගිහින් මිලදී ගන්න. සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා උත්සාහය ලංකාවෙ ඉන්ටර්නෙට් මනි ගැන උනන්දු අයට මුදල් උපයන්න මාර්ග පෙනවා දීම මිසක් හොරකම් කිරීමට කියා දීම නොවන බව සිහි තබා ගන්න. ඔබට ජය. :)

0.1 MB

ෆේස්බුක් ෆෑන් පේජයකින් මුදල් හොයමු

ෆේස්බුක් කියන්නේ වර්තමානය වන විට ලොකු පොඩි කාටත් නැතුවම බැරි දෙයක්. ඒ නිසාම ඇඩ්වටයිසින් සහ මාර්කටින් කටයුතු සඳහා ෆේස්බුක් හොඳ තොතැන්නක් වෙනවා. ද ෆෑන් ෆේජ් ප්‍රොෆිට් සිස්‍ටම්(The Fan Page Profit System) කියන්නේ ෆේස්බුක් වලට උනන්දු ඔබට එයින්ම මුදල් හොයන්න කියල දෙන වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක්. මෙහි ප්‍රධාන වීඩියෝ 8ක් සහ බෝනස් වීඩියෝ 2ක් විමියෝ ලින්ක් හරහා දීල තිබෙනවා. ඊට අමතරව ෆේස්බුක් පේජ් සදහා භාවිතා වන හොඳ මාතෘකා(Niches) 100ක් අඩංගු කර තිබෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. මෙය ඩොලර් 997ක් වටිනා ඔන්ලයින් කෝස් එකක්. ඊට වඩා වැඩි මුදලක් ඔබ මේ හරහා උපයා ගතහොත් නිරමාණකරු ධෛර්යමත් කිරීම සඳහා, අනිවාර්යෙන් මෙම කෝස් එක මෙතනින් ගිහින් මිලදී ගන්න. සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා උත්සාහය ලංකාවෙ ඉන්ටර්නෙට් මනි ගැන උනන්දු අයට මුදල් උපයන්න මාර්ග පෙනවා දීම මිසක් හොරකම් කිරීමට කියා දීම නොවන බව සිහි තබා ගන්න. ඔබට ජය. :)

0.1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.