තමන්ගෙ ආයතනයට, බිස්නස් එකට වගේම තමන් ගැන ෆේස්බුක් පේජ් එකක් කරගෙන යන එක දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා. ඒ වගේම ෆේස්බුක් පේජ් කරගෙන යන ගොඩක් අය ආසයි, තමන්ගෙ පේජ් එකට ලයික් ගොඩාක් එකතු කර ගන්න, පෝස්ට් රීච් එක වැඩි කර ගන්න, කොමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පුරවගන්න, පෝස්ට් ෂෙයාරින් වැඩි කර ගන්න. ඒ සඳහා ඔයාලට අද බාගන්න දීල තියෙන ද එෆ් බී කොමියුනිටි රිපෝර්ට් - රීලෝඩඩ් (The FB Community Report - Reloaded) ඊ්බුක් එක පියවරෙන් පියවර කියල දේවි. පිටු 80ක්වන මේ ඊබුක් එකේ ෆේස්බුක් පේජ් එකක් හදන තැන පටන්, පේජ් එක මගින් මාර්කටින් කරන ආකාරය දක්වා සියල්ල කියල දීල තිබෙනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

3 MB

ෆේස්බුක් පේජ් එකට රියල් ලයික් 10 000+ ගන්නා අයුරු

තමන්ගෙ ආයතනයට, බිස්නස් එකට වගේම තමන් ගැන ෆේස්බුක් පේජ් එකක් කරගෙන යන එක දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා. ඒ වගේම ෆේස්බුක් පේජ් කරගෙන යන ගොඩක් අය ආසයි, තමන්ගෙ පේජ් එකට ලයික් ගොඩාක් එකතු කර ගන්න, පෝස්ට් රීච් එක වැඩි කර ගන්න, කොමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක පුරවගන්න, පෝස්ට් ෂෙයාරින් වැඩි කර ගන්න. ඒ සඳහා ඔයාලට අද බාගන්න දීල තියෙන ද එෆ් බී කොමියුනිටි රිපෝර්ට් - රීලෝඩඩ් (The FB Community Report - Reloaded) ඊ්බුක් එක පියවරෙන් පියවර කියල දේවි. පිටු 80ක්වන මේ ඊබුක් එකේ ෆේස්බුක් පේජ් එකක් හදන තැන පටන්, පේජ් එක මගින් මාර්කටින් කරන ආකාරය දක්වා සියල්ල කියල දීල තිබෙනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

3 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.