සිත් ඇද ගන්නා සුලු, සරල ඇනිමේටඩ් ‍ලෝගෝවක් අවශ්‍ය ඔබට සුපිරි ලෝගෝ ඇනිමේෂන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙන්න. වීඩියෝ ප්‍රීවිව් එකේ ඇති ආකාරයට බ්‍රයිට් සහ ඩාර්ක් ලෙස ලොගෝ වර්ෂන් දෙකකින් කැමති එකක් තෝර ගන්න පුලුවන්. ප්‍රොමෝෂන්, ටීවී ස්ටේෂන්, යූටියුබ් ඉන්ට්‍රෝ, සෝෂල් මීඩියා වගේ වැඩ වලට ගැලපෙනවා. ලේසියෙන් ලෝගෝ එක රීප්ලේස් කරලා විනාඩි 15කින් විතර රෙන්ඩර් කර ගන්නත් පුලුවන්. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5.5න්(After Effects CS5.5) ඉහල වර්ෂන් වලට සපෝට් කරන මේ ටෙම්ප්ලේට්ටුව හරහා ෆුල් එච් ඩී 1920x1080(HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගත හැකියි. බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව

26.4 MB

පට්ටම ලෝගෝ ඇනිමේෂන් එකක් හදමු

සිත් ඇද ගන්නා සුලු, සරල ඇනිමේටඩ් ‍ලෝගෝවක් අවශ්‍ය ඔබට සුපිරි ලෝගෝ ඇනිමේෂන් ටෙම්ප්ලේට් එකක් මෙන්න. වීඩියෝ ප්‍රීවිව් එකේ ඇති ආකාරයට බ්‍රයිට් සහ ඩාර්ක් ලෙස ලොගෝ වර්ෂන් දෙකකින් කැමති එකක් තෝර ගන්න පුලුවන්. ප්‍රොමෝෂන්, ටීවී ස්ටේෂන්, යූටියුබ් ඉන්ට්‍රෝ, සෝෂල් මීඩියා වගේ වැඩ වලට ගැලපෙනවා. ලේසියෙන් ලෝගෝ එක රීප්ලේස් කරලා විනාඩි 15කින් විතර රෙන්ඩර් කර ගන්නත් පුලුවන්. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 5.5න්(After Effects CS5.5) ඉහල වර්ෂන් වලට සපෝට් කරන මේ ටෙම්ප්ලේට්ටුව හරහා ෆුල් එච් ඩී 1920x1080(HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගත හැකියි. බාගෙන බලන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව

26.4 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.