වින්ඩෝස් 8,10න් එක්ක වැඩ කරනකොට ෆෝටෝ, ඉමේජස් ආදිය ඕපන් කිරීම සහ ස්ලයිඩ් ෂෝ කිරීම ලේසි පහසු කාර්යයක් නොවන බව ඔබ අත්දැකීමෙන් දන්නවා. හේතුව වින්ඩෝස් 8 හෝ 10න් සමඟ ලැබෙන් ඩිෆෝල්ට් ෆෝටෝ වීවර් ඇප්ලිකේෂන් එකට, විවිධ ඇඩ්වාන්ස් ටූල් ඇඩ් කිරීම තුළින් එහි කාර්යක්ෂමතාවය අඩුවීමයි. ෆාස්ට් ස්ටෝන් ඉමේජ් වීවර් මෘදුකාංගය මේ සඳහා හොද විකල්පයක්. ෆෝටෝස් බැලීම සහ එහි මූලික වෙනස් කිරීම්  වන රිසයිස්, ක්‍රෝප්, ඩ්‍රෝ, ලයිට්නින්, රොටේට්, ක්ලෝන් වගේම තවත් වැඩ ගොඩාක් මේ හරහා කර ගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම මෙය BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA වැනි ඉමේජ් ෆෝමැට් රාශියකට සපෝට් කරනවා. බාගන්න දීල තියෙන පේජ් එකේ ටියුටෝරියල්, ටිප්ස් ගැනත් ඇති. මෙගා බයිට් 10ක්වත් නැති මේ ෆාස්ට් ස්ටෝන් ඉමේජ් වීවර් මෘදුකාංගය නම වගේම වැඩ පෙන්වන සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

6.6 MB

අසුරු සැනින් ෆොටෝස් ඕපන් කරමු - FastStone Image Viewer 6.5

වින්ඩෝස් 8,10න් එක්ක වැඩ කරනකොට ෆෝටෝ, ඉමේජස් ආදිය ඕපන් කිරීම සහ ස්ලයිඩ් ෂෝ කිරීම ලේසි පහසු කාර්යයක් නොවන බව ඔබ අත්දැකීමෙන් දන්නවා. හේතුව වින්ඩෝස් 8 හෝ 10න් සමඟ ලැබෙන් ඩිෆෝල්ට් ෆෝටෝ වීවර් ඇප්ලිකේෂන් එකට, විවිධ ඇඩ්වාන්ස් ටූල් ඇඩ් කිරීම තුළින් එහි කාර්යක්ෂමතාවය අඩුවීමයි. ෆාස්ට් ස්ටෝන් ඉමේජ් වීවර් මෘදුකාංගය මේ සඳහා හොද විකල්පයක්. ෆෝටෝස් බැලීම සහ එහි මූලික වෙනස් කිරීම්  වන රිසයිස්, ක්‍රෝප්, ඩ්‍රෝ, ලයිට්නින්, රොටේට්, ක්ලෝන් වගේම තවත් වැඩ ගොඩාක් මේ හරහා කර ගන්න පුලුවන්. ඒ වගේම මෙය BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA වැනි ඉමේජ් ෆෝමැට් රාශියකට සපෝට් කරනවා. බාගන්න දීල තියෙන පේජ් එකේ ටියුටෝරියල්, ටිප්ස් ගැනත් ඇති. මෙගා බයිට් 10ක්වත් නැති මේ ෆාස්ට් ස්ටෝන් ඉමේජ් වීවර් මෘදුකාංගය නම වගේම වැඩ පෙන්වන සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකක්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

6.6 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.