ඇප් ලොක් ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් ඇප් එක හරහා නම්බර් පාස්වර්ඩ්, පැටර්න් ලොක්, ෆින්ගර් ෆින්ට් පාස්වර්ඩ් පාවිච්චි කරලා, ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඩිවයිස් එකේ ඇති ඇප්ස් වලට අමතරව ඉමේජස්, වීඩියෝස් පවා ලොක් කරන්න පුලුවන්. ඒ විතරක් නෙවේ මේ හරහා කෝල්, එස් එම් එස්, ඊමේල්, ඩිවයිස් සෙටිංස් ආරක්ෂා කර ගත හැකියි. ඇප් ලොක් ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් ඇප් එක අන්සට්‍රෝල් කරන්න බැරිවෙන්න ගූගල් ප්ලේ වුනත් ලොක් කල හැකියි. ඒ වගේම තම පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න වැදගත් වෙන ෆේස්බුක්, වට්ස්ඇප්, වයිබර්, මැසෙන්ජර්, ස්නැප් චැට් ගිණුම් වලට හැකර් කෙනෙකුට වුනත් රිංගන්න ලේසි වෙන්නේ නෑ.  විවිධ තීම්ස් එහෙම තියෙනවා කැටයම් දාගන්න. :P එහෙනම් ගූගල් ප්ලේ වලින් දැන්ම බාගන්න.ඔබට ජය.රු.600ක් වන ඇප් ලොක්, ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඇප් එකක් නොමිලේ - App Lock - Fingerprint Password Pro

ඇප් ලොක් ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් ඇප් එක හරහා නම්බර් පාස්වර්ඩ්, පැටර්න් ලොක්, ෆින්ගර් ෆින්ට් පාස්වර්ඩ් පාවිච්චි කරලා, ඔබගේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඩිවයිස් එකේ ඇති ඇප්ස් වලට අමතරව ඉමේජස්, වීඩියෝස් පවා ලොක් කරන්න පුලුවන්. ඒ විතරක් නෙවේ මේ හරහා කෝල්, එස් එම් එස්, ඊමේල්, ඩිවයිස් සෙටිංස් ආරක්ෂා කර ගත හැකියි. ඇප් ලොක් ෆින්ගර් ප්‍රින්ට් ඇප් එක අන්සට්‍රෝල් කරන්න බැරිවෙන්න ගූගල් ප්ලේ වුනත් ලොක් කල හැකියි. ඒ වගේම තම පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න වැදගත් වෙන ෆේස්බුක්, වට්ස්ඇප්, වයිබර්, මැසෙන්ජර්, ස්නැප් චැට් ගිණුම් වලට හැකර් කෙනෙකුට වුනත් රිංගන්න ලේසි වෙන්නේ නෑ.  විවිධ තීම්ස් එහෙම තියෙනවා කැටයම් දාගන්න. :P එහෙනම් ගූගල් ප්ලේ වලින් දැන්ම බාගන්න.ඔබට ජය.No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.