සින්හලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා මීට ඉස්සරත් ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ගැන කිහිපවතාවක් කතා කලා ඔබට මතක ඇතිනේ. අද බාගන්න දීල තියෙන ඇෆිලියේට් ෂුවර් සේල් ප්‍රෝ (Affiliate Sure Sale Pro) නම් මේ ඊ-බුක් එක හරහා ඇෆිලියේට් මාර්කටින් මුල සිට ආරම්භ කරන කෙනෙකුට වුනත් වැඩ පට්ටාන් ගන්න පුලුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහි වොරියර් ප්ලස් වෙබ් අඩවිය තුළින් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? කියන දේ පියවරෙන් පියවර කියල දෙනවා. ඒ වගේම වැඩේට අදාල ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ගොඩකුත් දෙනවා. ඒහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.


0.7 MB

ඇෆිලියේට් මාර්කටින් වෙනස් දැක්මකින් - Affiliate Sure Sale Pro

සින්හලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය හරහා මීට ඉස්සරත් ඇෆිලියේට් මාර්කටින් ගැන කිහිපවතාවක් කතා කලා ඔබට මතක ඇතිනේ. අද බාගන්න දීල තියෙන ඇෆිලියේට් ෂුවර් සේල් ප්‍රෝ (Affiliate Sure Sale Pro) නම් මේ ඊ-බුක් එක හරහා ඇෆිලියේට් මාර්කටින් මුල සිට ආරම්භ කරන කෙනෙකුට වුනත් වැඩ පට්ටාන් ගන්න පුලුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මෙහි වොරියර් ප්ලස් වෙබ් අඩවිය තුළින් සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද? කියන දේ පියවරෙන් පියවර කියල දෙනවා. ඒ වගේම වැඩේට අදාල ටිප්ස් ඇන්ඩ් ට්‍රික්ස් ගොඩකුත් දෙනවා. ඒහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.


0.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.