ෂටර් ස්ටොක් (shutter stock) කියන්නේ, මුලු ලොකයේම ජනප්‍රිය වුන රෝයල්ටි ෆ්‍රී ස්ටෝක් ඉමේජස් (Royalty free stock images) මිලදී ගන්න තියෙන වෙබ් අඩවියක්. සරලව කියනවනම් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයේ ඉමේජ් එකක්, ෆොටෝ එකක්, වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් එකක්, වීඩියෝ එකක් පවා මේ තුලින් මිලදී ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. මේ කියන්න යන්නේ සල්ලි දීල ගන්න කියෙන ස්ටෝක් ඉමේජස් නොමිලේ බාගන්න ක්‍රමයක් ගැන. වෙබ් අඩවියෙ නම ග්‍රැබර් ඩොට් මී (grabber.me). අවශ්‍ය ස්ටොක් ඉමේජ් එකෙහි ලින්ක් පේස්ට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ජෙනරේට් කර ගන්න පුලුවන්. මේ වගේ වෙබ් අඩවි වැඩි කාලයක් අන්තර්ජාලයේ තියෙන් නෑ. ඩවුන් වෙනවා. අවශ්‍ය අය ඉක්මනින් වැඩක් ගන්න. ඒ වගේම ඉමේජස් භාවිතා කරලා ආදායම් ඉපයුවොත්, අනිවාර්යෙන් ක්‍රිරියේටර්ට සපෝට් එකක් විදියට ඒ ඉමේජස් මිලදී ගන්න. ජය. ග්‍රැබර් ඩොට් මී (grabber.me) වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න. වැඩේ ගොඩ දාගන්න තේරෙන්නේ නැතිනම් කමෙන්ටුවක් කොටාගෙන යමු. වීඩියෝ එකක් දාන්නම්.

ෂටර් ස්ටොක් ඉමේජස් නොමිලේ බාමු

ෂටර් ස්ටොක් (shutter stock) කියන්නේ, මුලු ලොකයේම ජනප්‍රිය වුන රෝයල්ටි ෆ්‍රී ස්ටෝක් ඉමේජස් (Royalty free stock images) මිලදී ගන්න තියෙන වෙබ් අඩවියක්. සරලව කියනවනම් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ආකාරයේ ඉමේජ් එකක්, ෆොටෝ එකක්, වෙක්ටර් ග්‍රැෆික් එකක්, වීඩියෝ එකක් පවා මේ තුලින් මිලදී ගන්න හැකියාව තිබෙනවා. මේ කියන්න යන්නේ සල්ලි දීල ගන්න කියෙන ස්ටෝක් ඉමේජස් නොමිලේ බාගන්න ක්‍රමයක් ගැන. වෙබ් අඩවියෙ නම ග්‍රැබර් ඩොට් මී (grabber.me). අවශ්‍ය ස්ටොක් ඉමේජ් එකෙහි ලින්ක් පේස්ට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් ලින්ක් එක ජෙනරේට් කර ගන්න පුලුවන්. මේ වගේ වෙබ් අඩවි වැඩි කාලයක් අන්තර්ජාලයේ තියෙන් නෑ. ඩවුන් වෙනවා. අවශ්‍ය අය ඉක්මනින් වැඩක් ගන්න. ඒ වගේම ඉමේජස් භාවිතා කරලා ආදායම් ඉපයුවොත්, අනිවාර්යෙන් ක්‍රිරියේටර්ට සපෝට් එකක් විදියට ඒ ඉමේජස් මිලදී ගන්න. ජය. ග්‍රැබර් ඩොට් මී (grabber.me) වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න. වැඩේ ගොඩ දාගන්න තේරෙන්නේ නැතිනම් කමෙන්ටුවක් කොටාගෙන යමු. වීඩියෝ එකක් දාන්නම්.

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.