අපි මීට පෙරත් අවස්ථා කිහිපයකිදීම බයි සෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩවිය ගැන කතා කලා ඔබට මතක ඇති. ⁣අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයිය හැකි අලුත් ක්‍රමවේදයන්, මෙම වෙබ් අඩවිය තුල ලොකු ලොකු ගණන් වලට විකිණෙනවා. ඉතිං ඒ වගේ මේ දවස්වල බරටම ඩිමාන්ඩ් තියෙන ඊබුක් එකක් තමයි පී වී සී මනි චීප් (PVC Money Chief) කියන්නේ. පිටු 10ක වගේ පුංචි ඊබුක් එකක් වුනාට එහි ඇති අන්තර්ගතයනම් ලොකුයි. සරලව කියනවනම් අන්තර්ජාලයෙන් අපි බාගන්නා ඉමේජස්, ෆොටෝස් නැවත විකුණලා ආදායම් ලබන්නේ කොහොමද කියලා, මෙහි කියල දීල තියනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

0.7 MB

අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන අලුත් ක්‍රමයක්

අපි මීට පෙරත් අවස්ථා කිහිපයකිදීම බයි සෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් වෙබ් අඩවිය ගැන කතා කලා ඔබට මතක ඇති. ⁣අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් ඉපයිය හැකි අලුත් ක්‍රමවේදයන්, මෙම වෙබ් අඩවිය තුල ලොකු ලොකු ගණන් වලට විකිණෙනවා. ඉතිං ඒ වගේ මේ දවස්වල බරටම ඩිමාන්ඩ් තියෙන ඊබුක් එකක් තමයි පී වී සී මනි චීප් (PVC Money Chief) කියන්නේ. පිටු 10ක වගේ පුංචි ඊබුක් එකක් වුනාට එහි ඇති අන්තර්ගතයනම් ලොකුයි. සරලව කියනවනම් අන්තර්ජාලයෙන් අපි බාගන්නා ඉමේජස්, ෆොටෝස් නැවත විකුණලා ආදායම් ලබන්නේ කොහොමද කියලා, මෙහි කියල දීල තියනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

0.7 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.