කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක, මිනිස්සු තමන්ගේ වැඩ පහසු කරගන්න හරි අපූරු දේවල් සොයා ගන්නවා. ඔටෝ ක්ලෝස් (AutoClose) කියන මෘදුකාංගයත් මේ වගේ අපූර්ව සොයා ගැනීමක්. මේ මඟින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම මෘදුකාංගයක්, ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවට ඔටෝ ක්ලෝස් වෙන්න සකස් කර ගන්න පුලුවන්. අපි යම්කිසි මෘදුකාංගයකින් වැඩක් ගන්නවා කියල හිතන්නකෝ. උදාහරණයක් විදිහට වෛරස් ගාඩ් එකෙන් වෛරස් ස්කෑන් එකක් කරනවා, එහෙම නැතිනම් ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් වලින් වීඩියෝවක් රෙන්ඩර් කරනවා වගේ. අදාල මෘදුකාංගය තව පැයක් වගේ මේ වැඩේට ඉල්ලනවා. එහෙම වෙලාවකදි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න වෙන්නේ පැයක් බලන් ඉදලා අදාල කාර්යය නිම වුනාට පස්සේ, මෘදුකාංගය ක්ලෝස් කරලා, කම්පියුටරේ ෂට්ඩවුන් දැම්මට පස්සේ අපගේ අනෙකුත් එදිනදා වැඩ කර ගන්න යොමු වෙන එක. හැබැයි ඔබේ පරිගණකයේ ඔටෝ ක්ලෝස් මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරල තියෙනවනම්, ඒ මෘදුකාංගය හරහා ඉහත කී පැයකින් පස්සෙ කරන වැඩ ටික ඔටෝමැටිකලි ක්‍රියාත්මක වෙන්න සෙට් කරන්න පුලුවන්. ඒ කියන්නේ  අදාල මෘදුකාංගය ක්ලෝස් වන්නේ,  කම්පියුටර් එක ෂට් ඩවුන් වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි.

ඒ විතරක් නෙවේ මේ මෘදුකාංගය හරහා හැංගි හොරා රන් වෙන කරදරකාරී මෘදුකාංග නවත්වන්න, අන්තර්ජාලෙන් කඩා පනින ඇඩ්වෙයා, මැල්වෙයා ඉවත් කරන්න හැකියි. ඔටෝ ක්ලෝස් මෘදුකාංගයේ, ඉන්ස්ට්‍රෝල් කල හැකි වර්ෂන් එකක් වගේම පෝර්ටබල් වර්ෂන් එකකුත් තිබෙනවා. කැමති එකක් බාගන්න.ජය.

1.5 MB


අවශ්‍ය වෙලාවට, සොෆ්ට්වෙයා ඔටෝ ක්ලෝස් කරන්න ගැජට් එකක්

කාර්යබහුල ජීවිතයත් එක්ක, මිනිස්සු තමන්ගේ වැඩ පහසු කරගන්න හරි අපූරු දේවල් සොයා ගන්නවා. ඔටෝ ක්ලෝස් (AutoClose) කියන මෘදුකාංගයත් මේ වගේ අපූර්ව සොයා ගැනීමක්. මේ මඟින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම මෘදුකාංගයක්, ඔබට අවශ්‍ය වෙලාවට ඔටෝ ක්ලෝස් වෙන්න සකස් කර ගන්න පුලුවන්. අපි යම්කිසි මෘදුකාංගයකින් වැඩක් ගන්නවා කියල හිතන්නකෝ. උදාහරණයක් විදිහට වෛරස් ගාඩ් එකෙන් වෛරස් ස්කෑන් එකක් කරනවා, එහෙම නැතිනම් ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් වලින් වීඩියෝවක් රෙන්ඩර් කරනවා වගේ. අදාල මෘදුකාංගය තව පැයක් වගේ මේ වැඩේට ඉල්ලනවා. එහෙම වෙලාවකදි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කරන්න වෙන්නේ පැයක් බලන් ඉදලා අදාල කාර්යය නිම වුනාට පස්සේ, මෘදුකාංගය ක්ලෝස් කරලා, කම්පියුටරේ ෂට්ඩවුන් දැම්මට පස්සේ අපගේ අනෙකුත් එදිනදා වැඩ කර ගන්න යොමු වෙන එක. හැබැයි ඔබේ පරිගණකයේ ඔටෝ ක්ලෝස් මෘදුකාංගය ස්ථාපිත කරල තියෙනවනම්, ඒ මෘදුකාංගය හරහා ඉහත කී පැයකින් පස්සෙ කරන වැඩ ටික ඔටෝමැටිකලි ක්‍රියාත්මක වෙන්න සෙට් කරන්න පුලුවන්. ඒ කියන්නේ  අදාල මෘදුකාංගය ක්ලෝස් වන්නේ,  කම්පියුටර් එක ෂට් ඩවුන් වෙන්නේ ඔටෝමැටිකලි.

ඒ විතරක් නෙවේ මේ මෘදුකාංගය හරහා හැංගි හොරා රන් වෙන කරදරකාරී මෘදුකාංග නවත්වන්න, අන්තර්ජාලෙන් කඩා පනින ඇඩ්වෙයා, මැල්වෙයා ඉවත් කරන්න හැකියි. ඔටෝ ක්ලෝස් මෘදුකාංගයේ, ඉන්ස්ට්‍රෝල් කල හැකි වර්ෂන් එකක් වගේම පෝර්ටබල් වර්ෂන් එකකුත් තිබෙනවා. කැමති එකක් බාගන්න.ජය.

1.5 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.