ෂොපිෆයි වෙබ් අඩවිය ගැන වගේම ඩ්‍රොප් ෂිපින් ගැනත් අපි කිහිප වතාවක්ම සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කරල තියෙනවනේ.  වික්ටොරි ඇට් ඉටස් ෆයිනස්ට් (Victory at it’s Finest) ඊබුක් එක හරහා ෂොපිෆයි වෙබ් අඩවියේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන අලුත්ම ක්‍රමවේදයක් කියලා දෙනවා. ස්ක්‍රීන් ෂොට් සමඟ පියවරෙන් පියවර විස්කර කරල තියෙන නිසා අලුතින්ම වැඩේට අත ගහන කෙනෙකුට උනත් ගොඩ දාගන්න ලේසියි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රයි එකක් දීල බලන්න. ඔබට ජය.

4.1 MB

ෂොපිෆයි (Shopify) වෙබ් අඩවියේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් (Dropshipping) කරමු

ෂොපිෆයි වෙබ් අඩවිය ගැන වගේම ඩ්‍රොප් ෂිපින් ගැනත් අපි කිහිප වතාවක්ම සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කරල තියෙනවනේ.  වික්ටොරි ඇට් ඉටස් ෆයිනස්ට් (Victory at it’s Finest) ඊබුක් එක හරහා ෂොපිෆයි වෙබ් අඩවියේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරන අලුත්ම ක්‍රමවේදයක් කියලා දෙනවා. ස්ක්‍රීන් ෂොට් සමඟ පියවරෙන් පියවර විස්කර කරල තියෙන නිසා අලුතින්ම වැඩේට අත ගහන කෙනෙකුට උනත් ගොඩ දාගන්න ලේසියි. එහෙනම් අනිවාර්යෙන්ම ට්‍රයි එකක් දීල බලන්න. ඔබට ජය.

4.1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.