ඔබේ යූටියුබ් චැනලයට, කෙටි චිත්‍රපටියට, ස්ලයිඩ් ෂෝ එකට, ඉවෙන්ට් එකට අවශ්‍ය ට්‍රේලර් (Trailer) එක ඔබම සකස් කර ගන්න. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී.එස් 5න් (Adobe After Effects CS5) ඉහලට ඕනෑම වර්ෂන් එකකට සපෝට් කරනවා, වගේම ෆුල් එච් ඩී 1920x1080 අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන්. ප්‍රධාන ටයිට්ල් 10ක් සහිත මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ෆාස්ට් රෙන්ඩරින් කල හැකියි. දැන්ම බාගන්න. ජය.


සාම්පල් වීඩියෝව


115.4 MB

ඔබේ වීඩියෝවට සුපිරි ට්‍රේලර් (Trailer) එකක් ඔබම හදාගන්න

ඔබේ යූටියුබ් චැනලයට, කෙටි චිත්‍රපටියට, ස්ලයිඩ් ෂෝ එකට, ඉවෙන්ට් එකට අවශ්‍ය ට්‍රේලර් (Trailer) එක ඔබම සකස් කර ගන්න. ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී.එස් 5න් (Adobe After Effects CS5) ඉහලට ඕනෑම වර්ෂන් එකකට සපෝට් කරනවා, වගේම ෆුල් එච් ඩී 1920x1080 අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුලුවන්. ප්‍රධාන ටයිට්ල් 10ක් සහිත මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ෆාස්ට් රෙන්ඩරින් කල හැකියි. දැන්ම බාගන්න. ජය.


සාම්පල් වීඩියෝව


115.4 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.