වැලන්ටයින් එකට තව දවස් 4යි. මේ පාර තම ආදරවන්තියට, ආදරවන්තයාට තිලිණ කරන්නේ මොනවද, කියල දෙගිඩියාවෙන්ද? 
මේක තමයි, මේ දවස්වල ජනප්‍රියම තෑගි දෙන සාස්තරේ. මේ පාර වැලන්ටයින් එකට, දෙන්නගෙ පරණ මතකයන්හි ෆොටෝ එකතු කරපු පට්ටම රොමෑන්ටික් වීඩියෝ එකක් තිලිණ කරමු. වැඩේ ගොඩ දාගන්න එක එච්චර අමාරු නෑ. පහලින් දාල තියෙන ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් වීඩයෝ ටෙම්ප්ලේට් එක බාගත්තා. තෝරාගත්ත ෆොටෝ ටික දාල එඩිට් කොරා. ඩී වී ඩී එක්කට රයිට් කරල දුනනා. එහෙම නැතිනම් ටැග් කරල ෆේස්බුක් අප්ලෝඩ් කරා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක වෙඩින් වලට, ෆ්‍රීෂූට් වලට එහෙමත් භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 4 (CS4) සිට ඉහලට සපෝට් කරනවා වගේම ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගත හැකියි. එහෙනම් දැන්ම බාගෙන වැඩ පට්ටාන් ගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව


208.4  MB

වැලන්ටයින් එකට තම ආදරවන්තියට, ආදරවන්තයාට ආදරණීය වීඩියෝ තිලිණයක්

වැලන්ටයින් එකට තව දවස් 4යි. මේ පාර තම ආදරවන්තියට, ආදරවන්තයාට තිලිණ කරන්නේ මොනවද, කියල දෙගිඩියාවෙන්ද? 
මේක තමයි, මේ දවස්වල ජනප්‍රියම තෑගි දෙන සාස්තරේ. මේ පාර වැලන්ටයින් එකට, දෙන්නගෙ පරණ මතකයන්හි ෆොටෝ එකතු කරපු පට්ටම රොමෑන්ටික් වීඩියෝ එකක් තිලිණ කරමු. වැඩේ ගොඩ දාගන්න එක එච්චර අමාරු නෑ. පහලින් දාල තියෙන ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් වීඩයෝ ටෙම්ප්ලේට් එක බාගත්තා. තෝරාගත්ත ෆොටෝ ටික දාල එඩිට් කොරා. ඩී වී ඩී එක්කට රයිට් කරල දුනනා. එහෙම නැතිනම් ටැග් කරල ෆේස්බුක් අප්ලෝඩ් කරා. මේ ටෙම්ප්ලේට් එක වෙඩින් වලට, ෆ්‍රීෂූට් වලට එහෙමත් භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී එස් 4 (CS4) සිට ඉහලට සපෝට් කරනවා වගේම ෆුල් එච් ඩී (HD 1920x1080) අවුට්පුට් එකක් ගත හැකියි. එහෙනම් දැන්ම බාගෙන වැඩ පට්ටාන් ගන්න. ඔබට ජය.

සාම්පල් වීඩියෝව


208.4  MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.