බාගත්ත, යාලුවන්ගෙන් ඉල්ලගත්ත, සල්ලි දීලා ගෙනාපු, චිත්‍රපට කොම්පීතරේ හැමතැනම කොපිකරලා, දැන් සොයාගන්න අමාරුද? බලපු චිත්‍රපට, නොබලපු චිත්‍රපට වෙන් කරගන්න බැයිද? චිත්‍රපට, උපසිරැසි ෆයිල්ස්, සාම්පල් ස්ක්‍රීන් ෂොට් ඔක්කොම කලවම් වෙලාද? එරික් මූවි ඩේටාබේස් (Eric's Movie Database) කියන්නේ, මේ සියල්ලටම කදිම උත්තරයක්. මෙගාබයිට් 3.8ක් වගේ ඉතාමත් කුඩා මෘදුකාංගයක් වන මෙය හරහා ඔබේ පරිගණකයේ විසිරී, පැතිරී ඇති චිත්‍රපට සියල්ල එක තැනකට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ වගේම පහසුවෙන් සොයාගත හැකි පරිදි චිත්‍රපට තම්බ්නේල් අයිකන් (Thumbnail Icon) එකක් සමඟ වෙන් කර ගන්න පුලුවන්. තව තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. බාගෙනම බලන්න. ඔබට ජය.

3.8 MB


හාර්ඩ් ඩිස්ක් එකේ විසිරුණු චිත්‍රපට පිලිවෙලක් කරමු - EMDB

බාගත්ත, යාලුවන්ගෙන් ඉල්ලගත්ත, සල්ලි දීලා ගෙනාපු, චිත්‍රපට කොම්පීතරේ හැමතැනම කොපිකරලා, දැන් සොයාගන්න අමාරුද? බලපු චිත්‍රපට, නොබලපු චිත්‍රපට වෙන් කරගන්න බැයිද? චිත්‍රපට, උපසිරැසි ෆයිල්ස්, සාම්පල් ස්ක්‍රීන් ෂොට් ඔක්කොම කලවම් වෙලාද? එරික් මූවි ඩේටාබේස් (Eric's Movie Database) කියන්නේ, මේ සියල්ලටම කදිම උත්තරයක්. මෙගාබයිට් 3.8ක් වගේ ඉතාමත් කුඩා මෘදුකාංගයක් වන මෙය හරහා ඔබේ පරිගණකයේ විසිරී, පැතිරී ඇති චිත්‍රපට සියල්ල එක තැනකට ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ වගේම පහසුවෙන් සොයාගත හැකි පරිදි චිත්‍රපට තම්බ්නේල් අයිකන් (Thumbnail Icon) එකක් සමඟ වෙන් කර ගන්න පුලුවන්. තව තව වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. බාගෙනම බලන්න. ඔබට ජය.

3.8 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.