වැලන්ටයින් එකට තම ආදරවන්තියගෙ, ආදරවන්තයගෙ රූපයක් තමන්ගෙ අතින්ම ඇදලා, වදන් වලින් කැටයම් පාරක් දාල යවන්න තියෙනවනම්. මෙන්න ඒකට කියාපු භාණ්ඩේ. චිත්‍ර බැරි අයට පවා ලේසියෙන් චිත්‍රයක් නිරිමාණය කල හැකි ක්‍රිටා සොෆ්ට්වෙයා එක පහලින් බාගන්න දීල තියෙනවා. ෆොටෝෂොප්, ඉලස්ට්‍රේටර් වගේ  මෘදුකාංගවලට සාපේකෂව මෙම මෘදුකාංගය සරලව තේරුම්ගත හැකිවාක් මෙන්ම මෙගාබයිට් 100ටත් වඩා අඩු ඩේටා ප්‍රමාණයක් වැය කරල බාගන්න පුලුවන්. 100%ක්ම ඕපන් සෝර්ස් (open source) මෘදුකාංගයක් නිසා ක්‍රැක් කරන්න, සීරියල් කී හොයන්න, අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඡායාරූපයක් හරහා එහි කාටූන් පිටපතක් නිර්මාණය කරන්න වගේම තම සිතැඟි දෙයක් චිත්‍රයට නගන්නත්, ක්‍රිටා හරහා සිදු කල හැකියි. ෆොටෝෂොප් පී එස් ඩී (PSD) ෆෝමැට්ටුවට පවා මේ මෘදුකාංගය සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

100 MB


නවතම චිත්‍ර ඇදීමේ කලාව - Krita

වැලන්ටයින් එකට තම ආදරවන්තියගෙ, ආදරවන්තයගෙ රූපයක් තමන්ගෙ අතින්ම ඇදලා, වදන් වලින් කැටයම් පාරක් දාල යවන්න තියෙනවනම්. මෙන්න ඒකට කියාපු භාණ්ඩේ. චිත්‍ර බැරි අයට පවා ලේසියෙන් චිත්‍රයක් නිරිමාණය කල හැකි ක්‍රිටා සොෆ්ට්වෙයා එක පහලින් බාගන්න දීල තියෙනවා. ෆොටෝෂොප්, ඉලස්ට්‍රේටර් වගේ  මෘදුකාංගවලට සාපේකෂව මෙම මෘදුකාංගය සරලව තේරුම්ගත හැකිවාක් මෙන්ම මෙගාබයිට් 100ටත් වඩා අඩු ඩේටා ප්‍රමාණයක් වැය කරල බාගන්න පුලුවන්. 100%ක්ම ඕපන් සෝර්ස් (open source) මෘදුකාංගයක් නිසා ක්‍රැක් කරන්න, සීරියල් කී හොයන්න, අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ. ඡායාරූපයක් හරහා එහි කාටූන් පිටපතක් නිර්මාණය කරන්න වගේම තම සිතැඟි දෙයක් චිත්‍රයට නගන්නත්, ක්‍රිටා හරහා සිදු කල හැකියි. ෆොටෝෂොප් පී එස් ඩී (PSD) ෆෝමැට්ටුවට පවා මේ මෘදුකාංගය සඳහා සහයෝගය ලබා දෙනවා. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

100 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.