පේපර් වර්ලඩ් කියන්නේ, හරි අපූරු ඇනිමේෂන් සුපිරියටම හදන්න පුලුවන් අලුත්ම ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක්. මෙය සඳහා භාවිතා කරල තියෙන්නෙ අලුතින් නිකුත් වුනු ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටූල් එකක් නිසා සපෝට් කරනනේ, ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී සී (After Effects CC) වර්ෂන් එක සහ ඉන් අනතුරුව නිකුත් වූ සංස්කරණයන් සඳහා පමණයි. වෙළඳ දැන්වීම්, විස්තරාක්මක වීඩියෝ, පසන්ටේෂන්, කාර්ටූන්, ස්ලයිඩ් ෂෝ, මියුසික් වීඩියෝ, කැමති අයුරින් මෙම ටෙම්ප්ලේට්ටුව භාවිතා කරල සකස් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

සාම්පල් වීඩියෝව


836.8 MB

ලස්සන පේපර් වර්ක් ඇනිමේෂන් එකක් හදමු - Paper World

පේපර් වර්ලඩ් කියන්නේ, හරි අපූරු ඇනිමේෂන් සුපිරියටම හදන්න පුලුවන් අලුත්ම ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටෙම්ප්ලේට් එකක්. මෙය සඳහා භාවිතා කරල තියෙන්නෙ අලුතින් නිකුත් වුනු ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් ටූල් එකක් නිසා සපෝට් කරනනේ, ඇඩෝබි ආෆ්ටර් ඉෆෙක්ට්ස් සී සී (After Effects CC) වර්ෂන් එක සහ ඉන් අනතුරුව නිකුත් වූ සංස්කරණයන් සඳහා පමණයි. වෙළඳ දැන්වීම්, විස්තරාක්මක වීඩියෝ, පසන්ටේෂන්, කාර්ටූන්, ස්ලයිඩ් ෂෝ, මියුසික් වීඩියෝ, කැමති අයුරින් මෙම ටෙම්ප්ලේට්ටුව භාවිතා කරල සකස් කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය. 

සාම්පල් වීඩියෝව


836.8 MB

2 comments:

  1. පස්සේ download කරලා බලන්නම්. බොහොම ස්තුතියි.

    www.nodutu-lowa.blogspot.com

    ReplyDelete
  2. Download කරන්න බෑනෙ. Mega වලින් දෙන්නකො

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.