අපි මීට ඉස්සර ෂොපිෆයි (Shopify) වෙබ් අඩවිය ගැන කිහිපවතාවක්ම සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කලා.  මේ වික්ටොරි ඇට් ඉට්ස් ෆයිනස්ට් (Victory at it’s Finest) ඊබුක් එක හරහා ෂොපිෆයි වෙබ් අඩවියේ ස්ටෝරුවක් හදාගෙන සෙලින් කරන්න, පහසු ක්‍රමයක් කියල දෙනවා. ⁣ෂොපිෆයි සහ ඩ්‍රොප්ෂිපින් (Dropshipping) වලට කෝඩුකාරයෙක්ට වුනත් මේ ඊබුක් එක ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුලුවන් වගේම උත්සාහ කරල සාර්ථක වෙන්නත් පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

4.1 MB

ෂොපිෆයි සෙලින් ලේසියෙන් කරන්න, ⁣අලුත් ක්‍රමයක්

අපි මීට ඉස්සර ෂොපිෆයි (Shopify) වෙබ් අඩවිය ගැන කිහිපවතාවක්ම සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා කතා කලා.  මේ වික්ටොරි ඇට් ඉට්ස් ෆයිනස්ට් (Victory at it’s Finest) ඊබුක් එක හරහා ෂොපිෆයි වෙබ් අඩවියේ ස්ටෝරුවක් හදාගෙන සෙලින් කරන්න, පහසු ක්‍රමයක් කියල දෙනවා. ⁣ෂොපිෆයි සහ ඩ්‍රොප්ෂිපින් (Dropshipping) වලට කෝඩුකාරයෙක්ට වුනත් මේ ඊබුක් එක ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුලුවන් වගේම උත්සාහ කරල සාර්ථක වෙන්නත් පුලුවන්. දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.

4.1 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.