පරිගණකය ෆෝමැට් කලාට පසු ඊට නිවැරදිවම ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් සොයාගන්න, කන කට්ට ගැන අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නෑනේ. මේ සඳහා යොදාගතහැකි සොෆ්ට්වෙයා කෑලි ගොඩක් තිබුණත් තක්කෙටම ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් සොයා දෙන සොෆ්ට්වෙයා බොහොමයක් සල්ලි දීල ගන්න තියෙව ඒවා. මේ ඩ්‍රයිවර් ඊසි (Driver Easy) මෘදුකාංගයේත් ‍ෆ්‍රී වර්ෂන් (Free Version) එකෙහි ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක තත්පරයට කිලෝ බයිට් 100ට (100Kbps) වඩා අඩුවෙන් ලිමිට් කර ඇති අතර, ප්‍රෝ වර්ෂන් (Pro Version) මිලදී ගත් පසු උපරිම ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් ලබා ගත හැක. මෙම ඩ්‍රයිවර් ඊසි මෘදුකාංගය හරහා පරිගණකයට අවශ්‍ය ඩ්‍රයිවර්ස් ඔටෝමැටිකලි සර්ච් කර ඔටෝ අප්ඩේට් කරනවා. වැඩි වැඩ නෑ.
ඉතිං ඉතාමත් කෙටි කාලයකට මේ මෘදුකාගය ෆ්‍රී ගිව්අවේ (Free Giveaway) එකක් විදිහට දෙනවා. පහතින් ඇති ලිංකුව හරහා ගිහින් ඔබගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න, ෆේස්බුක් පේජ් එක ලයික් කිරීම අතවශ්‍ය නෑ. ලබා දුන් ඊමේල් එක‍ට, අවුරුද්දක් සඳහා භාවිතා කළ හැකි, ප්‍රෝ වර්ෂන්හි ලයිසන් කී එකක් නොමිලේ එවාවි. ඔර්ජිනල් ඊමේල් දෙන්න අකමැති නම් මෙතනින් ගිහින් ටෙම්පරි ඊමේල් එකක් ගන්න. ෆ්‍රී ගිව්අවේ එකෙහි කාලය පිළිබඳ සඳහනක් නැති නිසා ඉක්මන් කරන්න. ඔබට ජය.


ඩොලර් 29.95ක් වන ඩ්‍රයිවර් ඊසි සොෆ්ට්වෙයා එක නොමිලේ - Driver Easy Free

පරිගණකය ෆෝමැට් කලාට පසු ඊට නිවැරදිවම ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් සොයාගන්න, කන කට්ට ගැන අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නෑනේ. මේ සඳහා යොදාගතහැකි සොෆ්ට්වෙයා කෑලි ගොඩක් තිබුණත් තක්කෙටම ගැලපෙන ඩ්‍රයිවර්ස් සොයා දෙන සොෆ්ට්වෙයා බොහොමයක් සල්ලි දීල ගන්න තියෙව ඒවා. මේ ඩ්‍රයිවර් ඊසි (Driver Easy) මෘදුකාංගයේත් ‍ෆ්‍රී වර්ෂන් (Free Version) එකෙහි ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක තත්පරයට කිලෝ බයිට් 100ට (100Kbps) වඩා අඩුවෙන් ලිමිට් කර ඇති අතර, ප්‍රෝ වර්ෂන් (Pro Version) මිලදී ගත් පසු උපරිම ඩවුන්ලෝඩ් ස්පීඩ් ලබා ගත හැක. මෙම ඩ්‍රයිවර් ඊසි මෘදුකාංගය හරහා පරිගණකයට අවශ්‍ය ඩ්‍රයිවර්ස් ඔටෝමැටිකලි සර්ච් කර ඔටෝ අප්ඩේට් කරනවා. වැඩි වැඩ නෑ.
ඉතිං ඉතාමත් කෙටි කාලයකට මේ මෘදුකාගය ෆ්‍රී ගිව්අවේ (Free Giveaway) එකක් විදිහට දෙනවා. පහතින් ඇති ලිංකුව හරහා ගිහින් ඔබගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දෙන්න, ෆේස්බුක් පේජ් එක ලයික් කිරීම අතවශ්‍ය නෑ. ලබා දුන් ඊමේල් එක‍ට, අවුරුද්දක් සඳහා භාවිතා කළ හැකි, ප්‍රෝ වර්ෂන්හි ලයිසන් කී එකක් නොමිලේ එවාවි. ඔර්ජිනල් ඊමේල් දෙන්න අකමැති නම් මෙතනින් ගිහින් ටෙම්පරි ඊමේල් එකක් ගන්න. ෆ්‍රී ගිව්අවේ එකෙහි කාලය පිළිබඳ සඳහනක් නැති නිසා ඉක්මන් කරන්න. ඔබට ජය.


1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.