අලුතෙන් එන සොෆ්ට්වෙයා, ඩ්‍රයිවර්ස්, ගේම්ස් වල අප්ඩේට්ස් ඔක්කොම වැඩි වැඩියෙන් රැම් ඒක ඉල්ලනවා. ඒ්ත් අපි ලඟ තියෙන පරිගණකයේ ඇති සීමිත රැම් මතකය මේ සියල්ලටම බෙදලා දෙන්නේ කොහොමද?
රැම් සේවර් ප්‍රොෆෙෂනල් (RAM Saver Professional) මෘදුකාංගය මේ සඳහා හොඳ විසදුමක්. රැම් මතකය වැඩියෙන් ලබා ගන්නා අනවශ්‍ය වැඩසටහන් නවත්වන්න, රැම් මතකයේ හැකියාව මනින්න (RAM benchmark test), රැම් එකෙහි උපරිම ධාරිතාවය ලබා ගන්න, වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වේගය වැඩි කරන්න, වගේ වැඩ ගොඩක් මේ හරහා කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. රැම් සේවර් මෘදුකාංගයේ ප්‍රෝ වර්ෂන් (Pro Version) එක ඇක්ටිව් කර ගන්න ක්‍රමේ, බාගන්න ෆයිල් එකේ ඇති රීඩ් මී (Read Me) ෆයිල් එකේ අන්තර්ගතයි. ඔබට ජය.


1.5 MB

රැම් මදිව හිර වෙන පරිගණකයට විසදුමක් - RAM Saver Professional

අලුතෙන් එන සොෆ්ට්වෙයා, ඩ්‍රයිවර්ස්, ගේම්ස් වල අප්ඩේට්ස් ඔක්කොම වැඩි වැඩියෙන් රැම් ඒක ඉල්ලනවා. ඒ්ත් අපි ලඟ තියෙන පරිගණකයේ ඇති සීමිත රැම් මතකය මේ සියල්ලටම බෙදලා දෙන්නේ කොහොමද?
රැම් සේවර් ප්‍රොෆෙෂනල් (RAM Saver Professional) මෘදුකාංගය මේ සඳහා හොඳ විසදුමක්. රැම් මතකය වැඩියෙන් ලබා ගන්නා අනවශ්‍ය වැඩසටහන් නවත්වන්න, රැම් මතකයේ හැකියාව මනින්න (RAM benchmark test), රැම් එකෙහි උපරිම ධාරිතාවය ලබා ගන්න, වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතියේ වේගය වැඩි කරන්න, වගේ වැඩ ගොඩක් මේ හරහා කර ගන්න පුලුවන්. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. රැම් සේවර් මෘදුකාංගයේ ප්‍රෝ වර්ෂන් (Pro Version) එක ඇක්ටිව් කර ගන්න ක්‍රමේ, බාගන්න ෆයිල් එකේ ඇති රීඩ් මී (Read Me) ෆයිල් එකේ අන්තර්ගතයි. ඔබට ජය.


1.5 MB

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.