2019.07.03 දින හවස් වරුවේ සිට සමාජජාලාවල විශේෂයෙන්ම ෆේස්බුක්වල තාක්ෂණික ගැටළුවක් මතුවෙලා. ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නෙ ලෝකය පුරා ෆේස්බුක්, වට්ස් ඇප් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ජාලය අඩාල වීමක්. ඇතැම්විට මේ මොහොතේ ෆේස්බුක් පිවිසීම හා ෆේස්බුක් ක්‍රියාකාරකම් අවහිර වෙලා නම් ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා! විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ සහ ඡායාරූප ලෝඩ් වීමේ ඉතා මන්දගාමී ගතියක් දක්නට පුලුවන්.
මේක සර්වර් ගැටළුවක්. ලෝකය පුරා ෆේස්බුක් ගිණුම් රාශියක් අඩපණ වෙලා කියලයි ආරංචිය. සමහර විට සුළු මොහොතකින් යථා තත්වයට පත්වේවි! ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වන විට මෙම ගැටළුව නිරාකරණය කිරීමට අදාල සමාගම් කටයුතු කරමින් සිටින බව ඒ සමාගම් පවසා තිබෙනවා.
කොහොම උනත් මේ තත්වය ඔබගේ දුරකතනයේ හෝ ඔබේ ඇප්ස්වල ගැටළුවක් නොවන බව දැනුම්වත්වීම වැදගත්. ඒ නිසා ෆෝන් රීසේට් (Reset) කිරීමට හෝ ඇප්ස් රීඉන්ස්ට්‍රෝල් (Reinstall) කිරීමට හදිස්සි නොවන්න. තත්වයන් සමනය වන තුරු ඉවසන්න. තත්වය පිළිබඳ දැනුම්වත්වන්න. දිගටම සින්හලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය සමඟ රැදී සිටින්න.


ෆේස්බුක්, වට්ස් ඇප් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වැඩ නැතිද? විශේෂ නිවේදනයක්! - Facebook, Instagram and WhatsApp are Down

2019.07.03 දින හවස් වරුවේ සිට සමාජජාලාවල විශේෂයෙන්ම ෆේස්බුක්වල තාක්ෂණික ගැටළුවක් මතුවෙලා. ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නෙ ලෝකය පුරා ෆේස්බුක්, වට්ස් ඇප් සහ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් ජාලය අඩාල වීමක්. ඇතැම්විට මේ මොහොතේ ෆේස්බුක් පිවිසීම හා ෆේස්බුක් ක්‍රියාකාරකම් අවහිර වෙලා නම් ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා! විශේෂයෙන්ම වීඩියෝ සහ ඡායාරූප ලෝඩ් වීමේ ඉතා මන්දගාමී ගතියක් දක්නට පුලුවන්.
මේක සර්වර් ගැටළුවක්. ලෝකය පුරා ෆේස්බුක් ගිණුම් රාශියක් අඩපණ වෙලා කියලයි ආරංචිය. සමහර විට සුළු මොහොතකින් යථා තත්වයට පත්වේවි! ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වන විට මෙම ගැටළුව නිරාකරණය කිරීමට අදාල සමාගම් කටයුතු කරමින් සිටින බව ඒ සමාගම් පවසා තිබෙනවා.
කොහොම උනත් මේ තත්වය ඔබගේ දුරකතනයේ හෝ ඔබේ ඇප්ස්වල ගැටළුවක් නොවන බව දැනුම්වත්වීම වැදගත්. ඒ නිසා ෆෝන් රීසේට් (Reset) කිරීමට හෝ ඇප්ස් රීඉන්ස්ට්‍රෝල් (Reinstall) කිරීමට හදිස්සි නොවන්න. තත්වයන් සමනය වන තුරු ඉවසන්න. තත්වය පිළිබඳ දැනුම්වත්වන්න. දිගටම සින්හලෙන් සොෆ්ට් වෙබ් අඩවිය සමඟ රැදී සිටින්න.


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.