දාම්, චෙස් වගේ ගේම්ස් වලට කැමති අයට, ඒ වගේම කල්පනාකාරීව සෙල්ලම් කල යුතු, නමුත් ටිකක් විතර වෙනස් ගේම් එකක් ගැනයි අද කියන්න යන්නේ. මාකට් එකේ ඩොලර් 4.99ක් වුනත්, ඉතාමත් සීමිත කාලයකට එපික් ගේම්ස් වල නොමිලේ දෙන, මේ ගේම් එකේ නම ලිම්බෝ (Limbo). ගොඩක් ග්‍රැෆික් නැති වුනත්, මේක සෙල්ලම් කරල බලන්නම ඕන, ගේම් එකක්. වැඩේ කොච්චර සංකීර්ණද කියල බලන්න, පොඩි ගේම් ප්ලේ එකක් යටින් දාල තියෙනවා. 

මේක නොමිලේ ගන්න ඔයාලට එපික් ගේම්ස් (Epic Games) එකවුන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එපික් ගේම්ස් එකවුන්ට් එකක් නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් දැන්ම එකක් හදාගන්න. එකවුන්ට් එක හදලා එපික් ගේම්ස් ලෝන්චර් (Epic Games Launcher) සොෆ්ට්වෙයා එක එතනින්ම බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න. මේ දවස්වල ගේම්ස් ලෝන්චර් එක ඕපන් කරපු ගමන් හොම් පේජ් එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ නොමිලේ දෙන ලිම්බෝ ගේම් එක. එපික් ගේම්ස් ලෝන්චර් එකේ ‍ගේම් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න දන්නේ නැතිනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් අනිවා සෙල්ලම් කරලා බලන්න. ඔබ‍ට ජය.

ගේම් ප්ලේ එක

නාඩියට මීටරෙන් ගේමක් ගහමු - Limbo Game Free

දාම්, චෙස් වගේ ගේම්ස් වලට කැමති අයට, ඒ වගේම කල්පනාකාරීව සෙල්ලම් කල යුතු, නමුත් ටිකක් විතර වෙනස් ගේම් එකක් ගැනයි අද කියන්න යන්නේ. මාකට් එකේ ඩොලර් 4.99ක් වුනත්, ඉතාමත් සීමිත කාලයකට එපික් ගේම්ස් වල නොමිලේ දෙන, මේ ගේම් එකේ නම ලිම්බෝ (Limbo). ගොඩක් ග්‍රැෆික් නැති වුනත්, මේක සෙල්ලම් කරල බලන්නම ඕන, ගේම් එකක්. වැඩේ කොච්චර සංකීර්ණද කියල බලන්න, පොඩි ගේම් ප්ලේ එකක් යටින් දාල තියෙනවා. 

මේක නොමිලේ ගන්න ඔයාලට එපික් ගේම්ස් (Epic Games) එකවුන්ට් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එපික් ගේම්ස් එකවුන්ට් එකක් නැතිනම් මෙතනින් ගිහින් දැන්ම එකක් හදාගන්න. එකවුන්ට් එක හදලා එපික් ගේම්ස් ලෝන්චර් (Epic Games Launcher) සොෆ්ට්වෙයා එක එතනින්ම බාගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න. මේ දවස්වල ගේම්ස් ලෝන්චර් එක ඕපන් කරපු ගමන් හොම් පේජ් එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ නොමිලේ දෙන ලිම්බෝ ගේම් එක. එපික් ගේම්ස් ලෝන්චර් එකේ ‍ගේම් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න දන්නේ නැතිනම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙනම් අනිවා සෙල්ලම් කරලා බලන්න. ඔබ‍ට ජය.

ගේම් ප්ලේ එක

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.