පරිගණකයේ ප්‍රධාන ඉන්පුට් ඩිවයිස් (Input Device) දෙක වන්නේ කීබෝඩ් (Key Board) එක සහ මවුස් (Mouse) එක. හදිසයේ කීබෝඩ් වැඩ නැතුව ගියොත් අපිට ඔන්ස්ක්‍රීන් (Onscreen) කීබෝඩ් දාගෙන වැඩ කරන්න පුලුවන්. ඒත් මවුස් එක කැඩුනොත්.. අපිට ෂෝට්කට් කී වලින් වැඩ කරන්න පුලුවන්. නමුත් වැඩේ ටිකක් සංකීර්ණයි. ෂෝට් කට් කී මවුස් එක තරම් සුමටව වැඩ කරන්නේ නෑ. 
ඉතිං බලාපොරොත්තු නොවූ වෙලාවක මවුස් එක කැඩුනොත්, නැති වුනොත් හොඳම උත්තරයක් තමයි, මේ නීට් මවුස් (Neat Mouse) සොෆ්ට්වෙයා එක. ඉතාමත් කුඩා මෘදුකාංගයක් උනත් මේ හරහා ඔබට පික්සෙල් ටු පික්සෙල් මූවින් (Pixel Moving) කොලිටි එකක් ලබා ගන්න පුලුවන්. මෙහි සාමාන්‍ය කීබෝර්ඩ් භාවිතය පහතින් දක්වා ඇති අතර අවශ්‍යනම් ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කර ගත හැකියි. 
කන්ට්‍රොල්, ඕල්ට්, ෂිෆ්ට් (Ctrl ,Alt, Shift) කී භාවිතයෙන් කර්සර් එකෙහි ගමන් වේගය අඩු වැඩි කර ගන්න පුලුවන්. තව තව වැඩි වැඩ ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකේ ඇති. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.


මවුස් එක වෙනුවට කීබෝඩ් එක මවුස් එකක් කරමු - Neat Mouse

පරිගණකයේ ප්‍රධාන ඉන්පුට් ඩිවයිස් (Input Device) දෙක වන්නේ කීබෝඩ් (Key Board) එක සහ මවුස් (Mouse) එක. හදිසයේ කීබෝඩ් වැඩ නැතුව ගියොත් අපිට ඔන්ස්ක්‍රීන් (Onscreen) කීබෝඩ් දාගෙන වැඩ කරන්න පුලුවන්. ඒත් මවුස් එක කැඩුනොත්.. අපිට ෂෝට්කට් කී වලින් වැඩ කරන්න පුලුවන්. නමුත් වැඩේ ටිකක් සංකීර්ණයි. ෂෝට් කට් කී මවුස් එක තරම් සුමටව වැඩ කරන්නේ නෑ. 
ඉතිං බලාපොරොත්තු නොවූ වෙලාවක මවුස් එක කැඩුනොත්, නැති වුනොත් හොඳම උත්තරයක් තමයි, මේ නීට් මවුස් (Neat Mouse) සොෆ්ට්වෙයා එක. ඉතාමත් කුඩා මෘදුකාංගයක් උනත් මේ හරහා ඔබට පික්සෙල් ටු පික්සෙල් මූවින් (Pixel Moving) කොලිටි එකක් ලබා ගන්න පුලුවන්. මෙහි සාමාන්‍ය කීබෝර්ඩ් භාවිතය පහතින් දක්වා ඇති අතර අවශ්‍යනම් ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කර ගත හැකියි. 
කන්ට්‍රොල්, ඕල්ට්, ෂිෆ්ට් (Ctrl ,Alt, Shift) කී භාවිතයෙන් කර්සර් එකෙහි ගමන් වේගය අඩු වැඩි කර ගන්න පුලුවන්. තව තව වැඩි වැඩ ඩවුන්ලෝඩ් පේජ් එකේ ඇති. එහෙනම් දැන්ම බාගන්න. ඔබට ජය.


2 comments:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.