මේ අල්ට්‍රා එඩ් ඩී ෆෝ වෝල්පේපර් සෙට් එක ඩෙස්ක්ටොප් එක ලස්සනට තියාගන්න අවශ්‍ය අයට වගේම, ෆොටෝ එඩිටින්, වීඩියෝ එඩිටින් කරන අයට තමන්ගේ වැඩ වලට භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් වල බැක්ග්‍රවුන්ඩ් වලට, බැනර් වලට යොදා ගන්නත් පුලුවන්. රෙසලූෂන් එක 3840x2160 Px වෙනවා. බාගන්න. ඔබට ජය. 

43.8 MB
සෙවුම් පද
වෝල්පේපර්, සිංහලෙන් සොෆ්ට්, 4k wallpapers, 4k wallpapers free, sinhalen soft

ස්වභාව සෞන්දර්යය සහිත ලස්සන ෆෝ කේ වෝල්පේපර් සෙට් එකක් - Awesome Nature Ultra HD 4K Wallpapers

මේ අල්ට්‍රා එඩ් ඩී ෆෝ වෝල්පේපර් සෙට් එක ඩෙස්ක්ටොප් එක ලස්සනට තියාගන්න අවශ්‍ය අයට වගේම, ෆොටෝ එඩිටින්, වීඩියෝ එඩිටින් කරන අයට තමන්ගේ වැඩ වලට භාවිතා කරන්න පුලුවන්. ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් වල බැක්ග්‍රවුන්ඩ් වලට, බැනර් වලට යොදා ගන්නත් පුලුවන්. රෙසලූෂන් එක 3840x2160 Px වෙනවා. බාගන්න. ඔබට ජය. 

43.8 MB
සෙවුම් පද
වෝල්පේපර්, සිංහලෙන් සොෆ්ට්, 4k wallpapers, 4k wallpapers free, sinhalen soft

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.