සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා ගෙනෙන අතිසාර්ථක 501 වෙනි ලිපිය. ස්පෙක්සි (Speccy) කියන්නේ ඔබේ පරිගණකයේ ඇති සෑම දෘඩාංගයකම තොරතුරු සවිස්තරාත්මක සපයන සරල, සැහැල්ලු මෘදුකාංගයකි. සීපීයූ (CPU), මවු පුවරුව, රැම් මතකය (RAM), ග්‍රැෆික් කාඩ්, දෘඩ තැටි, ඔප්ටිකල් ඩ්‍රයිව් සහ සවුන්ඩ් සිස්ටම් ඇතුලු තවත් බොහෝ තොරතුරු මේ හරහා ලබා ගන්න පුලුවන්. ඊට අමතරව, ස්පෙක්සි ඔබේ පරිගණකයේ විවිධ දෘඩාංග සංරචකවල උෂ්ණත්වය ලබා දෙනවා. එවිට ඔබට ඊට අදාලව ගැටලුවක් තිබේදැයි පහසුවෙන් දැනගත හැකියි.

ප්‍රධාන විශේෂාංග අතර:
 • ප්‍රොසෙසර් වෙළඳ නාමය සහ අභ්‍යන්තර තොරතුරු.
 • දෘඩ තැටියේ ප්‍රමාණය සහ වේගය.
 • රැම් මතකය.
 • ග්‍රැෆික් කාඩ්.
 • මෙහෙයුම් පද්ධතිය.
 • ඔප්ටිකල් ඩ්‍රයිව්.
බැලූ බැල්මට, ස්පෙක්සි මෘදුකාංගය පරිගණක එකලස් කරන්නන් සඳහා පමණක් සුදුසු සේ පෙනෙන නමුත් එදිනෙදා භාවිතා කරන ඔබටද ස්පෙක්සි මඟින්, ඔබගේ පරිගණකයේ දෘඩාංග ස්කෑන් ප්‍රතිඵල එක්ස් එම් එල් (XML) හෝ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් ලෙස සේව් කර ගන්න පුලුවන් නිසා තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා.

එමෙන්ම දෘඩංග යාවත්කාලීන කිරීම සහ මිලදී ගැනීමේ තීරණ සඳහා අදාල දෘඩාංගයේ සෑම අංශයක් ගැනම ගැඹුරට තොරතුරු ලබා ගන්න පුලුවන්.  උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ පරිගණකයට වැඩි රැම් මතකයක් එක් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඊට අදාලව ඔබේ පරිගණකයේ රැම් ස්ලොට් කීයක් තිබේද සහ දැනටමත් භාවිත කර ඇති රැම් ස්ලොට් ගණන වැනි තොරතුරු මේ හරහා පරීක්ෂා කළ හැකියි. සමස්තයක් ලෙස, ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ඇති සෑම දෘඩාංග කොටසකම අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු එක් සරල අතුරු මුහුණතකින් ස්පෙක්සි ඔබට ලබා දෙයි. බාගන්න. ඔබට ජය.

6.6 MB

පරිගණකයේ දෘඩාංග තොරතුරු සියල්ල එකම තැනකින් - Speccy

සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා ගෙනෙන අතිසාර්ථක 501 වෙනි ලිපිය. ස්පෙක්සි (Speccy) කියන්නේ ඔබේ පරිගණකයේ ඇති සෑම දෘඩාංගයකම තොරතුරු සවිස්තරාත්මක සපයන සරල, සැහැල්ලු මෘදුකාංගයකි. සීපීයූ (CPU), මවු පුවරුව, රැම් මතකය (RAM), ග්‍රැෆික් කාඩ්, දෘඩ තැටි, ඔප්ටිකල් ඩ්‍රයිව් සහ සවුන්ඩ් සිස්ටම් ඇතුලු තවත් බොහෝ තොරතුරු මේ හරහා ලබා ගන්න පුලුවන්. ඊට අමතරව, ස්පෙක්සි ඔබේ පරිගණකයේ විවිධ දෘඩාංග සංරචකවල උෂ්ණත්වය ලබා දෙනවා. එවිට ඔබට ඊට අදාලව ගැටලුවක් තිබේදැයි පහසුවෙන් දැනගත හැකියි.

ප්‍රධාන විශේෂාංග අතර:
 • ප්‍රොසෙසර් වෙළඳ නාමය සහ අභ්‍යන්තර තොරතුරු.
 • දෘඩ තැටියේ ප්‍රමාණය සහ වේගය.
 • රැම් මතකය.
 • ග්‍රැෆික් කාඩ්.
 • මෙහෙයුම් පද්ධතිය.
 • ඔප්ටිකල් ඩ්‍රයිව්.
බැලූ බැල්මට, ස්පෙක්සි මෘදුකාංගය පරිගණක එකලස් කරන්නන් සඳහා පමණක් සුදුසු සේ පෙනෙන නමුත් එදිනෙදා භාවිතා කරන ඔබටද ස්පෙක්සි මඟින්, ඔබගේ පරිගණකයේ දෘඩාංග ස්කෑන් ප්‍රතිඵල එක්ස් එම් එල් (XML) හෝ ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකක් ලෙස සේව් කර ගන්න පුලුවන් නිසා තාක්ෂණික සහාය ලබා ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා.

එමෙන්ම දෘඩංග යාවත්කාලීන කිරීම සහ මිලදී ගැනීමේ තීරණ සඳහා අදාල දෘඩාංගයේ සෑම අංශයක් ගැනම ගැඹුරට තොරතුරු ලබා ගන්න පුලුවන්.  උදාහරණයක් ලෙස, ඔබේ පරිගණකයට වැඩි රැම් මතකයක් එක් කිරීමට අවශ්‍ය නම්, ඊට අදාලව ඔබේ පරිගණකයේ රැම් ස්ලොට් කීයක් තිබේද සහ දැනටමත් භාවිත කර ඇති රැම් ස්ලොට් ගණන වැනි තොරතුරු මේ හරහා පරීක්ෂා කළ හැකියි. සමස්තයක් ලෙස, ඔබේ පරිගණකයේ ස්ථාපනය කර ඇති සෑම දෘඩාංග කොටසකම අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු එක් සරල අතුරු මුහුණතකින් ස්පෙක්සි ඔබට ලබා දෙයි. බාගන්න. ඔබට ජය.

6.6 MB

1 comment:

 1. Listen...

  This might sound pretty weird, and maybe even a little "out there..."

  WHAT if you could just click "PLAY" to LISTEN to a short, "magical tone"...

  And miraculously attract MORE MONEY to your LIFE?

  And I'm talking about hundreds... even thousands of dollars!

  Sounds way too EASY? Think it couldn't possibly be REAL?!?

  Well then, Let me tell you the news.

  Usually the most significant blessings in life are the easiest to GET!

  In fact, I'm going to PROVE it to you by letting you listen to a real-life "miracle abundance tone" I've produced...

  You just push "PLAY" and you will start having more money come into your life.. it starts right away..

  CLICK here to PLAY this magical "Miracle Abundance Tone" - as my gift to you!

  ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.