ඊපබ් (EPUB) කියන්නේ ".epub" එකස්ටෙන්ෂන් එක  භාවිතා කරන ඊ-පොත් ගොනු ආකෘතියකි. ඉලෙක්ට්‍රොනික් පබ්ලිකේෂන් (Electronic Publication) යන්න කෙටි කර එය ඊපබ් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඊපබ් සඳහා බොහෝ ඊ-රීඩර් මෙවලම් සහාය දක්වන අතර ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට් සහ පරිගණක සඳහා භාවිතා කල හැකි මෘදුකාංග තිබේ. ඊපබ් යනු ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් ප්‍රකාශන සංසදය (IDPF) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද තාක්ෂණික ප්‍රමිතියකි. එය 2007 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් ප්‍රකාශන සංසදයෙහි නිල ප්‍රමිතියක් බවට පත් වූ අතර එය පැරණි විවෘත පීඩීඑෆ් (PDF) ඊ-පොත් ප්‍රමිතිය අභිබවා ගියේය. 
පී ඩී එෆ් ෆයිල් එකක ධාරිතාව සහ එම ධාරිතාවෙන් යුත් ඊපබ් ෆයිල් එකක් ගත් විට, එම ඊපබ් ෆයිල් එකේ වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. රූප සහ වෙනත් ආධාරක සටහන් සමඟ අන්තර්ගතය ගුණාත්මකව ඉදිරියට රැගෙන යන එච් ටී එම් එල් (HTML) ලිපිගොනු වලින් සමන්විත සංරක්ෂිත ගොනුවක් ලෙස ඊපබ් ආකෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

පී ඩී එෆ් (PDF) ෆයිල් වලට සාපේක්ෂව ඊපබ් (EPUB) ෆයිල් භාවිතයේ ඇති ප්‍රධාන වාසි
  • ලිපිගොනු සෑදීම සහ සංස්කරණය කිරීම පහසුය.
  • ඊ-පොත සුමටව ගලායයි.
  • ඔබට විවිධ මීඩියා ෆයිල්ස් ගොනුව වෙත එක් කළ හැකිය.
  • වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි.
  • බොහෝ ඊ-රීඩර් පද්ධති සඳහා සහය දක්වයි.
එහෙනම් ඊපබ් ෆයිල් රීඩ් කල හැකි පහත මෘදුකාංග ඔබේ පරිගණකයට, ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා තියාගන්න. වටිනා ඊපබ් ඊ-පොත් තොගයක් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා ලගදීම....

වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඊපබ් මෘදුකාංගය 
EPUB File Reader

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඊපබ් මෘදුකාංගය
ReadEra

ඇපල් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඊපබ් මෘදුකාංගය
Apple Books

මොකක්ද මේ අපි නොදන්න ඊපබ් ගොනු - What Is an EPUB File?

ඊපබ් (EPUB) කියන්නේ ".epub" එකස්ටෙන්ෂන් එක  භාවිතා කරන ඊ-පොත් ගොනු ආකෘතියකි. ඉලෙක්ට්‍රොනික් පබ්ලිකේෂන් (Electronic Publication) යන්න කෙටි කර එය ඊපබ් ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ඊපබ් සඳහා බොහෝ ඊ-රීඩර් මෙවලම් සහාය දක්වන අතර ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට් සහ පරිගණක සඳහා භාවිතා කල හැකි මෘදුකාංග තිබේ. ඊපබ් යනු ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් ප්‍රකාශන සංසදය (IDPF) විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද තාක්ෂණික ප්‍රමිතියකි. එය 2007 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ජාත්‍යන්තර ඩිජිටල් ප්‍රකාශන සංසදයෙහි නිල ප්‍රමිතියක් බවට පත් වූ අතර එය පැරණි විවෘත පීඩීඑෆ් (PDF) ඊ-පොත් ප්‍රමිතිය අභිබවා ගියේය. 
පී ඩී එෆ් ෆයිල් එකක ධාරිතාව සහ එම ධාරිතාවෙන් යුත් ඊපබ් ෆයිල් එකක් ගත් විට, එම ඊපබ් ෆයිල් එකේ වැඩි තොරතුරු ප්‍රමාණයක් අඩංගු වේ. රූප සහ වෙනත් ආධාරක සටහන් සමඟ අන්තර්ගතය ගුණාත්මකව ඉදිරියට රැගෙන යන එච් ටී එම් එල් (HTML) ලිපිගොනු වලින් සමන්විත සංරක්ෂිත ගොනුවක් ලෙස ඊපබ් ආකෘතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

පී ඩී එෆ් (PDF) ෆයිල් වලට සාපේක්ෂව ඊපබ් (EPUB) ෆයිල් භාවිතයේ ඇති ප්‍රධාන වාසි
  • ලිපිගොනු සෑදීම සහ සංස්කරණය කිරීම පහසුය.
  • ඊ-පොත සුමටව ගලායයි.
  • ඔබට විවිධ මීඩියා ෆයිල්ස් ගොනුව වෙත එක් කළ හැකිය.
  • වඩා වැඩි ආරක්ෂාවක් ලබා දෙයි.
  • බොහෝ ඊ-රීඩර් පද්ධති සඳහා සහය දක්වයි.
එහෙනම් ඊපබ් ෆයිල් රීඩ් කල හැකි පහත මෘදුකාංග ඔබේ පරිගණකයට, ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරලා තියාගන්න. වටිනා ඊපබ් ඊ-පොත් තොගයක් සිංහලෙන් සොෆ්ට් හරහා ලගදීම....

වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඊපබ් මෘදුකාංගය 
EPUB File Reader

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඊපබ් මෘදුකාංගය
ReadEra

ඇපල් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඊපබ් මෘදුකාංගය
Apple Books

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.