කේ එම් එස් ටූල් (KMS Tool) එක ගැන කවුරුත් දන්නවානේ. වින්ඩොස් 10, මයික්‍රෝසොෆ්ට් ඔෆිස් පැකේජ ඇක්ටිවේට් කරන ලේසි සහ විශ්වාසදායකම ක්‍රමය වනනේ කේ එම් එස් ටූල් එක භාවිතා කිරීමයි. ඉතිං ඒ හැටි කට්ටක් කන්න දෙයක් නෑ. නමුත් මේක ඔන්ලයින් ඇක්ට්වේටර් එකක් නිසා අනතර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ඕන වෙනවා. පළමුව පහත ෆයිල් එක බාලා එකස්ට්‍රැට් කර ගන්න. එහි ඇති කේ එම් එස් සුයිට් (KMS_Suite.v8.3) ෆයිලය කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ට් හරහා ඕපන් කරගත හැකි අතර එයින් ඇක්ට්වේට් කර ගැනීමට අවශ්‍ය පැකේජය තෝරන්න. අදාල කමාන්ඩ් එක භාවිතා කර ඇක්ටිවේට් කරන්න. 2038 වෙනකම් වින්ඩොස් 10 ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුලුවන්. ප්‍රශ්නයක් තිබුනොත් කමෙන්ටුවක් කොටාගෙන යමු. ඔබට ජය.

0.4 MB

සෙවුම් පද
සිංහලෙන් සොෆ්ට්, විනඩෝස් ඇක්ටිවේට්, සිංහල, Windows 10 activator, KMS suite 8.3, Office actvator, KMS new, Sinhalen soft, aluth software

වින්ඩෝස් 10, ඔෆිස් පැකේජ අලුත්ම ඇක්ටිවේටර් එක


කේ එම් එස් ටූල් (KMS Tool) එක ගැන කවුරුත් දන්නවානේ. වින්ඩොස් 10, මයික්‍රෝසොෆ්ට් ඔෆිස් පැකේජ ඇක්ටිවේට් කරන ලේසි සහ විශ්වාසදායකම ක්‍රමය වනනේ කේ එම් එස් ටූල් එක භාවිතා කිරීමයි. ඉතිං ඒ හැටි කට්ටක් කන්න දෙයක් නෑ. නමුත් මේක ඔන්ලයින් ඇක්ට්වේටර් එකක් නිසා අනතර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ඕන වෙනවා. පළමුව පහත ෆයිල් එක බාලා එකස්ට්‍රැට් කර ගන්න. එහි ඇති කේ එම් එස් සුයිට් (KMS_Suite.v8.3) ෆයිලය කමාන්ඩ් ප්‍රොම්ට් හරහා ඕපන් කරගත හැකි අතර එයින් ඇක්ට්වේට් කර ගැනීමට අවශ්‍ය පැකේජය තෝරන්න. අදාල කමාන්ඩ් එක භාවිතා කර ඇක්ටිවේට් කරන්න. 2038 වෙනකම් වින්ඩොස් 10 ඇක්ටිවේට් කරගන්න පුලුවන්. ප්‍රශ්නයක් තිබුනොත් කමෙන්ටුවක් කොටාගෙන යමු. ඔබට ජය.

0.4 MB

සෙවුම් පද
සිංහලෙන් සොෆ්ට්, විනඩෝස් ඇක්ටිවේට්, සිංහල, Windows 10 activator, KMS suite 8.3, Office actvator, KMS new, Sinhalen soft, aluth software

1 comment:

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.