එදාමෙදා තුර වෛරස් ගාඩ් ඉතිහාසයේ නොමිලේ දෙන හොඳම වෛරස්ගාඩ් අතරින් දෙවැනි තැන ගන්නේ  ඒ වී ජී ෆ්‍රී (AVG Free) වෛරස්ගාඩ් එක.  එතකොට පළමුතැන බිට්ඩිෆෙන්ඩර් ‍ෆ්‍රී (Bitdefender Free) වෛරස්ගාඩ් එක. නමුත් බිට්ඩිෆෙන්ඩර් වෛරස්ගාඩ් එක මඟින් ඉතා ඉහල රැම් භාවිතාවක් සිදු වෙනවා. ඒ නිසා සමස්තයක් වශයෙන් ඒ වී ජී වෛරස්ගාඩ් එක ඔබේ නිවසේ පරිගණක යන්ත්‍රයට සුදුසුම වෛරස්ගාඩ් එක කියන්න පුලුවන්. ඉතිං මෙම  ඒ වී ජී වෛරස්ගාඩ් පෙයිඩ් වර්ෂන් (Paid Version) එක 2030 දක්වා ඇක්ටිවේට් කර ගත හැකි ලයිසන් කී (License Key) සෙට් එකක් අද පහතින් බා ගන්න දාලා තියෙන්නේ. එම ලයිසන් කී අතරින් ඔබ කැමති කී එකක් ඇතුලත් කිරීම මඟින් ඒ වී ජී ඉන්ටනෙට් සෙකියුරිටි (AVG Internet Security) වෛරස් ගාඩ් එක සහ ඒ වී ජී ටියුන් අප් (AVG Tuneup) යූටිලිටි මෘදුකාංගය 2030 දක්වාත්, ඒ වී ජී පාස්වර්ඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන් (AVG Password Protection) සහ ඒ වී ජී සෙකියු වී පී න් (AVG Secure VPN) මෘදුකාංග 2020 නොවැම්බර් දක්වාත් ලබා ගත හැකියි. 

පළමුව ඒ වී ජී ෆ්‍රී වර්ෂන් එක පහතින් බාගෙන, පරිගණකයෙහි ස්ථාපනය කර ගන්න

එහි ඇති My AVG > My Subscription තුළට පිවිස පහත ෆයිල් එක මඟින් ලබා ගන්නා කැමති ලයිසන් කී එකක් ලබා දී ඇක්ටිවේට් කරගන්න

සෙවුම් පද 
වෛරස්ගාඩ්, නොමිලේ, වයිරස්ගාඩ්, ලයිසන් කී, AVG Interenet Security key, Licence key, AVG tuneup free, avg password protection free, avg vpn free, avg free download, Avg untill 2030

2030 වෙනකම් ඒ වී ජී ඉන්ටනෙට් සෙකියුරිටි වෛරස් ගාඩ් එක

එදාමෙදා තුර වෛරස් ගාඩ් ඉතිහාසයේ නොමිලේ දෙන හොඳම වෛරස්ගාඩ් අතරින් දෙවැනි තැන ගන්නේ  ඒ වී ජී ෆ්‍රී (AVG Free) වෛරස්ගාඩ් එක.  එතකොට පළමුතැන බිට්ඩිෆෙන්ඩර් ‍ෆ්‍රී (Bitdefender Free) වෛරස්ගාඩ් එක. නමුත් බිට්ඩිෆෙන්ඩර් වෛරස්ගාඩ් එක මඟින් ඉතා ඉහල රැම් භාවිතාවක් සිදු වෙනවා. ඒ නිසා සමස්තයක් වශයෙන් ඒ වී ජී වෛරස්ගාඩ් එක ඔබේ නිවසේ පරිගණක යන්ත්‍රයට සුදුසුම වෛරස්ගාඩ් එක කියන්න පුලුවන්. ඉතිං මෙම  ඒ වී ජී වෛරස්ගාඩ් පෙයිඩ් වර්ෂන් (Paid Version) එක 2030 දක්වා ඇක්ටිවේට් කර ගත හැකි ලයිසන් කී (License Key) සෙට් එකක් අද පහතින් බා ගන්න දාලා තියෙන්නේ. එම ලයිසන් කී අතරින් ඔබ කැමති කී එකක් ඇතුලත් කිරීම මඟින් ඒ වී ජී ඉන්ටනෙට් සෙකියුරිටි (AVG Internet Security) වෛරස් ගාඩ් එක සහ ඒ වී ජී ටියුන් අප් (AVG Tuneup) යූටිලිටි මෘදුකාංගය 2030 දක්වාත්, ඒ වී ජී පාස්වර්ඩ් ප්‍රොටෙක්ෂන් (AVG Password Protection) සහ ඒ වී ජී සෙකියු වී පී න් (AVG Secure VPN) මෘදුකාංග 2020 නොවැම්බර් දක්වාත් ලබා ගත හැකියි. 

පළමුව ඒ වී ජී ෆ්‍රී වර්ෂන් එක පහතින් බාගෙන, පරිගණකයෙහි ස්ථාපනය කර ගන්න

එහි ඇති My AVG > My Subscription තුළට පිවිස පහත ෆයිල් එක මඟින් ලබා ගන්නා කැමති ලයිසන් කී එකක් ලබා දී ඇක්ටිවේට් කරගන්න

සෙවුම් පද 
වෛරස්ගාඩ්, නොමිලේ, වයිරස්ගාඩ්, ලයිසන් කී, AVG Interenet Security key, Licence key, AVG tuneup free, avg password protection free, avg vpn free, avg free download, Avg untill 2030

2 comments:

  1. ගොඩක් ප්‍රොයෝජනවත් සයිට් එකක් නැති දෙයක් නෑ.. බොහොම ස්තූතිය.. ජයෙන් ජයම වේවා

    ReplyDelete
  2. ඔබගේ ව්‍යාපාරය කුමක් වුවත් එය ගැන ඔබගේ පරිභෝගිකින් දැනුවත් කිරීමෙන්ම පමණි ඔබගේ අදායම වැඩිකරගත හැක්කේ. ඔයාගේ නිෂ්පාදනය , ආයතනය, වෙළඳ ව්‍යාපාරය, සියලුම භාණ්ඩ හා සේවා නොමිලේ අසීමිතව advertise කර ගන්න danweema.com
    වෙත පිවිසෙන්න එය පාවිච්චි කරන්න. සම්පුර්ණයෙන්ම නොමිලේ...!!!! ඔයාගේ මිතුරන්ටත් මෙය දැනුම්දෙන්න. මෙම පොස්ට් එක අනිත් අයටත් යවන්න. share / forward කරන්න.

    ReplyDelete

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.