ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න අපි හැමෝම උනන්දුවක් දක්වනවා. හුගක් අය කියන කතාවක් තමයි ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ නම් ෆේස්බුක් චැට් කරලම තමයි කියලා. මොනයම් ආකාරයකින් හෝ ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන එක අපේ එදිනෙදා වැඩකටයුතු ඉක්මනට කරගන්න උදව්වක් දෙනවා. සමහර අය මිනිත්තුවකට වචන 10ක් ටයිප් කරන කොට තවත් සමහර අය මිනිත්තුවකට වචන 60ක් විතර ටයිප් කරනවා. පුහුනුවීමෙන් අනතුරුව මිනිත්තුවකට වචන 60ක් පමණ ටයිප් කරන එක පහසු දෙයක්.

ටයිප් කරන වේගය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද?

පහතින් දීලා තියනවා ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න උදව් වෙන වෙබ් අඩවි කිහිපයක්ම.

1.http://www.typingtest.com

මෙම අඩවිය මගින් ඔබට පුළුවන් ඔබටත් මිනිත්තුවකට වචන කියක් පමණ ටයිප් කරන්න පුලුවන්ද කියලා දැනගන්න. රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැතිවම ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් ටෙස්ට් කැමති ප්‍රමාණයක් කරන්න.

2. http://10fastfingers.com

මෙම වෙබ් අඩවියත් Typingtest.com වලට සමාන අතර ඔබ රෙජිස්ටර් වෙනවනම් ඔබට අනිත් අයත් එක්ක තරග කරන්නත් පුළුවන්.

3.http://www.freetypinggame.net

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් ගේම්ස් ගහන ගමන් ඔබගේ ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න

4. Speedtypingonline.com

මෙම වෙබ් අඩවියත් ඉහත අපි සදහන් කරපු පළවැනි සහ දෙවැනි වෙබ අඩවි වලට බෙහෙවින් සමානය.

එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔබට ජය.

ටයිපින් වේගය වැඩි කරගමු

ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න අපි හැමෝම උනන්දුවක් දක්වනවා. හුගක් අය කියන කතාවක් තමයි ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ නම් ෆේස්බුක් චැට් කරලම තමයි කියලා. මොනයම් ආකාරයකින් හෝ ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන එක අපේ එදිනෙදා වැඩකටයුතු ඉක්මනට කරගන්න උදව්වක් දෙනවා. සමහර අය මිනිත්තුවකට වචන 10ක් ටයිප් කරන කොට තවත් සමහර අය මිනිත්තුවකට වචන 60ක් විතර ටයිප් කරනවා. පුහුනුවීමෙන් අනතුරුව මිනිත්තුවකට වචන 60ක් පමණ ටයිප් කරන එක පහසු දෙයක්.

ටයිප් කරන වේගය වැඩි කරගන්නේ කොහොමද?

පහතින් දීලා තියනවා ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න උදව් වෙන වෙබ් අඩවි කිහිපයක්ම.

1.http://www.typingtest.com

මෙම අඩවිය මගින් ඔබට පුළුවන් ඔබටත් මිනිත්තුවකට වචන කියක් පමණ ටයිප් කරන්න පුලුවන්ද කියලා දැනගන්න. රෙජිස්ටර් වෙන්නේ නැතිවම ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් ටෙස්ට් කැමති ප්‍රමාණයක් කරන්න.

2. http://10fastfingers.com

මෙම වෙබ් අඩවියත් Typingtest.com වලට සමාන අතර ඔබ රෙජිස්ටර් වෙනවනම් ඔබට අනිත් අයත් එක්ක තරග කරන්නත් පුළුවන්.

3.http://www.freetypinggame.net

මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් ඔබට පුළුවන් ඔන්ලයින් ගේම්ස් ගහන ගමන් ඔබගේ ටයිපින් ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න

4. Speedtypingonline.com

මෙම වෙබ් අඩවියත් ඉහත අපි සදහන් කරපු පළවැනි සහ දෙවැනි වෙබ අඩවි වලට බෙහෙවින් සමානය.

එහෙනම් උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔබට ජය.

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.