ටික්ටොක් කියන්නේ ඉතා කෙ‍ටි කාලයකින් සමාජය අතර ජනප්‍රිය වුන සෝෂල් මීඩියා ෆ්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒවගේම ටික්ටොක් වල දෛනිකව භාවිතා කරන ග්‍රාහකයින් මිලියන 800කට වඩා සිටිනවා. සමහරු මෙය සඳහා කොච්චර ඇබ්බැහි වුනාද කියනවනම් ඉන්දියාව වැනි රටවලට ටික්ටොක් භාවිතය තහනම් කිරීමට පවා සිදු වූ බව ඔබ දන්නවා ඇති. ඉතිං ඔබත් ටික්ටොක් ජාලය දෛනිකව භාවිතා කරන්නෙක්ද? එහෙනම් මෙන්න ඔබට සුභ ආරංචියක්. 

ටික්ටොක්  බක්ස් (TikTok Bucks) ඊබුක් එක හරහා ටික්ටොක් හරා මුදල් ඉපයිය හැකි ක්‍රම දෙකක් ගැන ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. අපි මීට ඉස්සරත් බයිසෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය ගැන කතා කරලා තියෙනවනේ. එහි $22කට මේ ඊ-පොතේ පිටපත් උණුඋණුවේ විකිනෙණවා. මෙහි රචකයා කියන්නේ දිනකට $300ට ආසන්න මුදලකට යන්න පුලුවන් කියලා. නිකන් කාලය ගත කරන එකේ $1ක් හෙව්වත් ඩේටා වියදම හරි කවර් කරගන්න පුලුවන්නේ. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. අතහදා බලන්න. ජය.

1 MB

සෙවුම් පද
අන්තර්ජාල මුදල්, ඊමනි සිංහල, ටික්ටොක් ඊමනි, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි, emoney sinhala, tiktok sinhalen, internet money motherds sinhala

ටික්ටොක් වලින් සල්ලි හොයමු

ටික්ටොක් කියන්නේ ඉතා කෙ‍ටි කාලයකින් සමාජය අතර ජනප්‍රිය වුන සෝෂල් මීඩියා ෆ්ලැට්ෆෝම් එකක්. ඒවගේම ටික්ටොක් වල දෛනිකව භාවිතා කරන ග්‍රාහකයින් මිලියන 800කට වඩා සිටිනවා. සමහරු මෙය සඳහා කොච්චර ඇබ්බැහි වුනාද කියනවනම් ඉන්දියාව වැනි රටවලට ටික්ටොක් භාවිතය තහනම් කිරීමට පවා සිදු වූ බව ඔබ දන්නවා ඇති. ඉතිං ඔබත් ටික්ටොක් ජාලය දෛනිකව භාවිතා කරන්නෙක්ද? එහෙනම් මෙන්න ඔබට සුභ ආරංචියක්. 

ටික්ටොක්  බක්ස් (TikTok Bucks) ඊබුක් එක හරහා ටික්ටොක් හරා මුදල් ඉපයිය හැකි ක්‍රම දෙකක් ගැන ඉගෙන ගන්න පුලුවන්. අපි මීට ඉස්සරත් බයිසෙල්ස් මෙතර්ඩ්ස් ඩොට් කොම් වෙබ් අඩවිය ගැන කතා කරලා තියෙනවනේ. එහි $22කට මේ ඊ-පොතේ පිටපත් උණුඋණුවේ විකිනෙණවා. මෙහි රචකයා කියන්නේ දිනකට $300ට ආසන්න මුදලකට යන්න පුලුවන් කියලා. නිකන් කාලය ගත කරන එකේ $1ක් හෙව්වත් ඩේටා වියදම හරි කවර් කරගන්න පුලුවන්නේ. එහෙනම් බාගෙන කියවන්න. අතහදා බලන්න. ජය.

1 MB

සෙවුම් පද
අන්තර්ජාල මුදල්, ඊමනි සිංහල, ටික්ටොක් ඊමනි, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි, emoney sinhala, tiktok sinhalen, internet money motherds sinhala

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.