වර්තමානයේ බොහෝ අය සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩඩ් ඩෙස්කටොප් කොම්පියුටරයක් ගන්නවා වෙනුවට කොම්පියුටරයක් ඇසෙම්බල්/එකලස් කරන්න නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. අඩු වියදමිකින් වැඩි පහසුකම් සහිත පරිගණයක් ලබා ගැනීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි. මේ ඇසෙම්බල් කරන වැඩේ වෙළදසැලකින් කරන්න ගියොත් වැඩිපුර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවෙනවා. ඒ නිසා අදාල කොටස් ටික විතරක් වෙළදසැලින් මිලදීගෙන ඇසෙම්බල් කරන වැඩෙත් අපිටම කරගන්න තිබුණානම් හොඳයි. The Complete Building Your Own PC Manual කියන්නේ මුල සිට අගට නවීන අංගෝපාංග සහිත පරිගණකයක් එකලස් කරන්නේ කෙහොමද කියලා ඉගෙනගත හැකි සුපරි ඊපොතක්. මදර්බෝඩ් එක තෝරන තැන ඉදන් මුලික සොෆ්ට්වෙයා ස්ථාපනය කිරීම දක්වා සියල්ල මෙහි අන්තර්ගතයි. කෙසේවෙතත් ඔබ පරිගණකයක් එකලස් කරන්නේ මුල්ම වතාවටනම් ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් සහිත මිතුරෙකුගේ සහයද ලබාගන්න. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

75.7 MB

සෙවුම් පද
පරිගණකයක් එකලස් කරමු, සිංහලෙන් හාර්ඩ්වෙයා, Hardware sinalen, Assemble Computer Sinhala

අපේ පරිගණකය අපිම එකලස් කරමු

 
වර්තමානයේ බොහෝ අය සාමාන්‍ය බ්‍රෑන්ඩඩ් ඩෙස්කටොප් කොම්පියුටරයක් ගන්නවා වෙනුවට කොම්පියුටරයක් ඇසෙම්බල්/එකලස් කරන්න නැඹුරු වෙලා තියෙනවා. අඩු වියදමිකින් වැඩි පහසුකම් සහිත පරිගණයක් ලබා ගැනීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි. මේ ඇසෙම්බල් කරන වැඩේ වෙළදසැලකින් කරන්න ගියොත් වැඩිපුර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවෙනවා. ඒ නිසා අදාල කොටස් ටික විතරක් වෙළදසැලින් මිලදීගෙන ඇසෙම්බල් කරන වැඩෙත් අපිටම කරගන්න තිබුණානම් හොඳයි. The Complete Building Your Own PC Manual කියන්නේ මුල සිට අගට නවීන අංගෝපාංග සහිත පරිගණකයක් එකලස් කරන්නේ කෙහොමද කියලා ඉගෙනගත හැකි සුපරි ඊපොතක්. මදර්බෝඩ් එක තෝරන තැන ඉදන් මුලික සොෆ්ට්වෙයා ස්ථාපනය කිරීම දක්වා සියල්ල මෙහි අන්තර්ගතයි. කෙසේවෙතත් ඔබ පරිගණකයක් එකලස් කරන්නේ මුල්ම වතාවටනම් ඒ පිළිබඳ අත්දැකීම් සහිත මිතුරෙකුගේ සහයද ලබාගන්න. එහෙනම් බාගන්න. ජය.

75.7 MB

සෙවුම් පද
පරිගණකයක් එකලස් කරමු, සිංහලෙන් හාර්ඩ්වෙයා, Hardware sinalen, Assemble Computer Sinhala

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.