ලැරී පේජ් සහ සර්ජි බ්‍රින් සර්ච් එන්ජින් එකකින් පටන් ගත්ත ගූගල් සමාගම අදවන විට අති දැවැන්ත නිෂ්පාදන සහ මෙවලම් රාශියක එකතුවක්. අපේ අය එයට කොච්චර හුරුවෙලාද, කියනවනම් නොදන්න දෙයක් ගැන ඇස ගැටුනු වහාම ඕක ගූගල් දෙයියන්ගෙන් අහල බලන්න කියන්න තරම් ගූගල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. උදේ නැගිටින්න තියන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් එලාම් එකෙන් පටන්ගත්තාම රෑට නිදමත එනකම් යූටියුබ් කරක්ගහන අපි නොදැනුවත්වම ගූගල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. ඉතිං අපි දන්න තරමට වඩා ගූගල් ගැන නොදන්න දේවල් බොහොමයි. ද කම්ප්ලීට් ගූගල් මැනුවල් (The Complete Google Manual) ඊබුක් එක මඟින් ඔබට ජීමේල් වල සිට වැඩි වියදම් ගේම්න් කොන්සෝල්, ගේමින් කොම්පියුටර් වලට ආයුබෝවන් කියන ගූගල් ස්ටේඩියා (Google Stadia) දක්වා තොරතුරු අන්තර්ගතයි. එහෙනම් බාගන්න. ජය. 


72 MB


ගූගල් මෙවලම් සහ රහස් සියල්ල දැනගන්න

ලැරී පේජ් සහ සර්ජි බ්‍රින් සර්ච් එන්ජින් එකකින් පටන් ගත්ත ගූගල් සමාගම අදවන විට අති දැවැන්ත නිෂ්පාදන සහ මෙවලම් රාශියක එකතුවක්. අපේ අය එයට කොච්චර හුරුවෙලාද, කියනවනම් නොදන්න දෙයක් ගැන ඇස ගැටුනු වහාම ඕක ගූගල් දෙයියන්ගෙන් අහල බලන්න කියන්න තරම් ගූගල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. උදේ නැගිටින්න තියන ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් එලාම් එකෙන් පටන්ගත්තාම රෑට නිදමත එනකම් යූටියුබ් කරක්ගහන අපි නොදැනුවත්වම ගූගල් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. ඉතිං අපි දන්න තරමට වඩා ගූගල් ගැන නොදන්න දේවල් බොහොමයි. ද කම්ප්ලීට් ගූගල් මැනුවල් (The Complete Google Manual) ඊබුක් එක මඟින් ඔබට ජීමේල් වල සිට වැඩි වියදම් ගේම්න් කොන්සෝල්, ගේමින් කොම්පියුටර් වලට ආයුබෝවන් කියන ගූගල් ස්ටේඩියා (Google Stadia) දක්වා තොරතුරු අන්තර්ගතයි. එහෙනම් බාගන්න. ජය. 


72 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.