ලෝක ප්‍රසිද්ධ ප්ලාන්ට් වර්ස් සොම්බීස් (Plants vs. Zombies) ගේම් එක ඔයාලට මතක ඇති. ඒ ගේම් එක නිර්මාණය කරපු පොප්කැප් (PopCap) සමාගමේ තවත් අනර්ඝ ගේම් නිර්මාණයක් ලෙස ෂුමා (Zuma) ගේම් එක හඳුන්වන්න පුලුවන්. ප්‍රෙහේලිකා ගේම් ඝණයට අයත් වන මේ ගේම් එකේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා නිකුත් වුනු අලුත්ම වර්ෂන් එක වන ෂුමාස් රෙවේන්ජ් (Zuma's Revenge) පහතින් බාගන්න දාලා තියෙනවා. මෙගාබයිට් 100ටත් වඩා අඩු ගේම් එකක් වුනාට මෙය ඉතාමත් විනෝදජනකයි. බාගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කරලා ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න දෙයක් නෑ. ජය.


93.8 MB


සරල, සුන්දර ෂුමා ප්‍රෙහේලිකා ගේම් විනෝදය

ලෝක ප්‍රසිද්ධ ප්ලාන්ට් වර්ස් සොම්බීස් (Plants vs. Zombies) ගේම් එක ඔයාලට මතක ඇති. ඒ ගේම් එක නිර්මාණය කරපු පොප්කැප් (PopCap) සමාගමේ තවත් අනර්ඝ ගේම් නිර්මාණයක් ලෙස ෂුමා (Zuma) ගේම් එක හඳුන්වන්න පුලුවන්. ප්‍රෙහේලිකා ගේම් ඝණයට අයත් වන මේ ගේම් එකේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා නිකුත් වුනු අලුත්ම වර්ෂන් එක වන ෂුමාස් රෙවේන්ජ් (Zuma's Revenge) පහතින් බාගන්න දාලා තියෙනවා. මෙගාබයිට් 100ටත් වඩා අඩු ගේම් එකක් වුනාට මෙය ඉතාමත් විනෝදජනකයි. බාගෙන එක්ස්ට්‍රැට් කරලා ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ. ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්න දෙයක් නෑ. ජය.


93.8 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.