ඕනෑම මයික්‍රෝසොෆ්ට් ඔෆීස් මෘදුකාංගයකින් සකසන ලද ලේඛන, පී ඩී එෆ් ගොනු ලෙස පරිවර්තනය කිරීමට ඩූ පී ඩී එෆ් (doPDF) මෘදුකාංගය ඔබට පහසුකම් සලසයි. එය ප්‍රින්ටර් ඩ්‍රයිව් එකක් ලෙස ඔබේ පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගත හැකි අතර ඉන් අනතුරුව අදාල ඔෆිස් මෘදුකාංගයේ ප්‍රින්ට් විධානය ලබා දී පී ඩී එෆ් ලෙස ගොනුව ලබා ගත හැකිය. මෙයින් ඔබට ඔබේ වර්ඩ් ලේඛන, එක්සෙල් ෂීට්, පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම් වගේම ඔටෝකැඩ් චිත්‍ර, ඊමේල් හෝ වෙබ් පිටු පී ඩී එෆ් ලෙස පරිවර්තනය කරගන්න පුලුවන්. එහි ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ පී ඩී එෆ් සඳහා සහය දක්වන ඕනෑම පද්ධතියක අදාල ගොනුව ඕපන් කර ගත හැකි වීමයි. තවද ඩූ පී ඩී එෆ් මඟින් ඔබට කඩදාසි ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට, විභේදනය වෙනස් කිරීමට (72 සිට 2400 dpi දක්වා), පිටු දිශානතිය වෙනස් කිරීමට සහ තත්ත්ව සැකසුම් වෙනස් කිරීමට ඉඩ සලසන විශේෂාංග රාශියක් ඇත. මෙම මෘදුකාංගයේ වැඩිදියුණු කළ අලුත්ම පිටපත නිකුත් වී ඇති අතර එය පහතින් බාගන්න. ඩූ පී ඩී එෆ් ගැන පෙර ලිපිය මෙතනින් කියවන්න. ජය.


81.3 MB


ඩූ පී ඩී එෆ් කන්වර්ටරයේ අලුත්ම වර්ෂන් එක

ඕනෑම මයික්‍රෝසොෆ්ට් ඔෆීස් මෘදුකාංගයකින් සකසන ලද ලේඛන, පී ඩී එෆ් ගොනු ලෙස පරිවර්තනය කිරීමට ඩූ පී ඩී එෆ් (doPDF) මෘදුකාංගය ඔබට පහසුකම් සලසයි. එය ප්‍රින්ටර් ඩ්‍රයිව් එකක් ලෙස ඔබේ පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කර ගත හැකි අතර ඉන් අනතුරුව අදාල ඔෆිස් මෘදුකාංගයේ ප්‍රින්ට් විධානය ලබා දී පී ඩී එෆ් ලෙස ගොනුව ලබා ගත හැකිය. මෙයින් ඔබට ඔබේ වර්ඩ් ලේඛන, එක්සෙල් ෂීට්, පවර්පොයින්ට් ඉදිරිපත් කිරීම් වගේම ඔටෝකැඩ් චිත්‍ර, ඊමේල් හෝ වෙබ් පිටු පී ඩී එෆ් ලෙස පරිවර්තනය කරගන්න පුලුවන්. එහි ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ පී ඩී එෆ් සඳහා සහය දක්වන ඕනෑම පද්ධතියක අදාල ගොනුව ඕපන් කර ගත හැකි වීමයි. තවද ඩූ පී ඩී එෆ් මඟින් ඔබට කඩදාසි ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට, විභේදනය වෙනස් කිරීමට (72 සිට 2400 dpi දක්වා), පිටු දිශානතිය වෙනස් කිරීමට සහ තත්ත්ව සැකසුම් වෙනස් කිරීමට ඉඩ සලසන විශේෂාංග රාශියක් ඇත. මෙම මෘදුකාංගයේ වැඩිදියුණු කළ අලුත්ම පිටපත නිකුත් වී ඇති අතර එය පහතින් බාගන්න. ඩූ පී ඩී එෆ් ගැන පෙර ලිපිය මෙතනින් කියවන්න. ජය.


81.3 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.