ඒ දවස්වල සෝනි එරික්සන් (Sony Ericsson) ෆෝන් වලින් අපි අදුනගත්ත පුංචි පුංචි ඇනිමේටඩ් පිංතූර කෑලි ඔයාලට මතක ඇති. එදා ඉදන් අද වෙනකොට බුකියේ කොමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දක්වාම මේ ඇනිමේටඩ් පිංතූර කෑලි එහෙම නැතිනම් ගිෆ් ඉමේජස් (GIF Images) පැතිරිලා තියෙනවා. වෙබ් අඩවියක් ඩිසයින් කරනකොට, ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදනකොට, ඩිජිටල් ඩොකියුමන්ට් වලට වගේම ඇනිමේෂන් වීඩියෝ වලට මේ ගිෆ් ඉමේජස් නැතුවම බැරි අංගයක්. ඉතිං අද කියන්න යන්නේ තමන්ගේ ග්‍රාහකයින් කොර කරන්න පුලුවන්, සුපිරි  ගිෆ් ඉමේජස් සර්ච් එකක් දාලා ඇහිදගතහැකි වෙබ් අඩවියක් ගැන. වෙබ් අඩවියේ නම ලොටිෆයිල්ස් ඩොට් කොම් (lottiefiles.com). ඒ විතරක් ඔබට අවශ්‍ය ඇනිමේෂන් එක මේ හරහා කස්ටමයිස් කරල බාගන්නත් පුලුවන්. වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න. ජය.

පිස්සු හැදෙන ගිෆ් ඉමේජස් නොමිලේ බාමු

ඒ දවස්වල සෝනි එරික්සන් (Sony Ericsson) ෆෝන් වලින් අපි අදුනගත්ත පුංචි පුංචි ඇනිමේටඩ් පිංතූර කෑලි ඔයාලට මතක ඇති. එදා ඉදන් අද වෙනකොට බුකියේ කොමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක දක්වාම මේ ඇනිමේටඩ් පිංතූර කෑලි එහෙම නැතිනම් ගිෆ් ඉමේජස් (GIF Images) පැතිරිලා තියෙනවා. වෙබ් අඩවියක් ඩිසයින් කරනකොට, ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදනකොට, ඩිජිටල් ඩොකියුමන්ට් වලට වගේම ඇනිමේෂන් වීඩියෝ වලට මේ ගිෆ් ඉමේජස් නැතුවම බැරි අංගයක්. ඉතිං අද කියන්න යන්නේ තමන්ගේ ග්‍රාහකයින් කොර කරන්න පුලුවන්, සුපිරි  ගිෆ් ඉමේජස් සර්ච් එකක් දාලා ඇහිදගතහැකි වෙබ් අඩවියක් ගැන. වෙබ් අඩවියේ නම ලොටිෆයිල්ස් ඩොට් කොම් (lottiefiles.com). ඒ විතරක් ඔබට අවශ්‍ය ඇනිමේෂන් එක මේ හරහා කස්ටමයිස් කරල බාගන්නත් පුලුවන්. වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න. ජය.

No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.