වර්ඩ් වීවර් (Word Viewer) ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු ඔබට මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් වර්ඩ් (Microsoft Office Word) භාවිතා නොකර ඩොක් ගොනු (DOC Files) විවෘත කර බැලීමට හැකිය. මෙම කුඩා මෘදුකාංගය DOC, RFT, TXT, HTML, XML, WPD සහ WPS ෆයිල් ෆෝමැට්ටු සඳහා සහය දක්වයි. වැඩි රැම් භාවිතාවක් නොමැති නිසා මෙම මෘදුකාංගය මඟින් වැඩි වේලාවක් ලබා නොගෙන ඔබට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් ඕපන් කර ගත හැකිය. මෙහි ඇති අඩුපාඩුව වන්නේ මැක්‍රෝස් ධාවනය කළ නොහැකි වීමයි. ධනාත්මක පැත්තෙන් ගත් විට එයින් අදහස් වන්නේ වර්ඩ් වීවර් සමඟ ලේඛන විවෘත කිරීමේදී ඔබේ වින්ඩෝස් පරිගණකයට මැක්‍රෝ වෛරසයක් ආසාදනය වීමේ අවදානමක් නොමැති බවයි. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


25.7 MB


කරදර නැතුව වර්ඩ් ෆයිල් ඕපන් කරමු

වර්ඩ් වීවර් (Word Viewer) ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු ඔබට මයික්‍රොසොෆ්ට් ඔෆිස් වර්ඩ් (Microsoft Office Word) භාවිතා නොකර ඩොක් ගොනු (DOC Files) විවෘත කර බැලීමට හැකිය. මෙම කුඩා මෘදුකාංගය DOC, RFT, TXT, HTML, XML, WPD සහ WPS ෆයිල් ෆෝමැට්ටු සඳහා සහය දක්වයි. වැඩි රැම් භාවිතාවක් නොමැති නිසා මෙම මෘදුකාංගය මඟින් වැඩි වේලාවක් ලබා නොගෙන ඔබට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් ඕපන් කර ගත හැකිය. මෙහි ඇති අඩුපාඩුව වන්නේ මැක්‍රෝස් ධාවනය කළ නොහැකි වීමයි. ධනාත්මක පැත්තෙන් ගත් විට එයින් අදහස් වන්නේ වර්ඩ් වීවර් සමඟ ලේඛන විවෘත කිරීමේදී ඔබේ වින්ඩෝස් පරිගණකයට මැක්‍රෝ වෛරසයක් ආසාදනය වීමේ අවදානමක් නොමැති බවයි. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


25.7 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.