ග්‍රැෆික් ඩිසයින්, ප්‍රසන්ටේෂන්, වීඩියෝ ඇනිමේෂන් සහ වෙඩ් ඩිසයිනින් වගේ වැඩවල නිරත වෙන අයට විවිධාකාර ෆොන්ට් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජනය අපි අමුතුවෙන් කතා කරන්න ඕන නැහැනේ. ඉතිං තමන්ගේ වැඩ වලට මේ විදියට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරල තියෙන ෆොන්ට් තොගයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ස්ටයිල් එක තෝරගන්න එක ලේසි පහසු වැඩක් නෙවේ. ගොඩක් අය කරන්නේ වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරලා අකුරු ටිකක් ටයිප් කරලා එකින් එක ෆොන්ට් එක ඇප්ලයි කරලා බලන එක. ඉතිං ‍ඊට වඩා සරලව හා පහසුවෙන් ෆොන්ට් කළමනාකරණය කරගන්න පුලවන් පරිගණක මෘදුකාංකයක් ගැන අපි කතා කරමු.


තෝරාගත් ෆොන්ට්/අකුරු වර්ග පෙරදසුන් කිරීමට හා සංසන්දනය කිරීමට, ඔබේ පද්ධතියේ අකුරු ස්ථාපනය කිරීමට සහ අස්ථාපනය කිරීමට, අනුපිටපත් සොයා ගැනීමට සහ තවත් බොහෝ දේ කිරීමට පහතින් බාගන්න දීල තියෙන නෙක්සස් ෆොන්ට් (Nexus Font) මෘදුකාංගයට පුලුවන්. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය පද පේලිය විවිධාකාර අකුරු මෝස්තරයන්ගෙන් ප්‍රීවිව් කරල ප්‍රින්ට් එකක් ගන්න සොෆ්ට් කොපියක් විදියට සේව් කරගන්න පුලුවන්. ෆොන්ට් තොග පිටින් තම පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැතුව අවශ්‍ය ෆොන්ට් වර්ග පමණක් තෝරාගෙන පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න නෙක්සස් ෆොන්ට් අපිට උදව් වෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


2 MB


සූරවීර ෆොන්ට් කළමනාකරු - Nexus Font

ග්‍රැෆික් ඩිසයින්, ප්‍රසන්ටේෂන්, වීඩියෝ ඇනිමේෂන් සහ වෙඩ් ඩිසයිනින් වගේ වැඩවල නිරත වෙන අයට විවිධාකාර ෆොන්ට් වලින් තියෙන ප්‍රයෝජනය අපි අමුතුවෙන් කතා කරන්න ඕන නැහැනේ. ඉතිං තමන්ගේ වැඩ වලට මේ විදියට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරල තියෙන ෆොන්ට් තොගයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය ස්ටයිල් එක තෝරගන්න එක ලේසි පහසු වැඩක් නෙවේ. ගොඩක් අය කරන්නේ වර්ඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරලා අකුරු ටිකක් ටයිප් කරලා එකින් එක ෆොන්ට් එක ඇප්ලයි කරලා බලන එක. ඉතිං ‍ඊට වඩා සරලව හා පහසුවෙන් ෆොන්ට් කළමනාකරණය කරගන්න පුලවන් පරිගණක මෘදුකාංකයක් ගැන අපි කතා කරමු.


තෝරාගත් ෆොන්ට්/අකුරු වර්ග පෙරදසුන් කිරීමට හා සංසන්දනය කිරීමට, ඔබේ පද්ධතියේ අකුරු ස්ථාපනය කිරීමට සහ අස්ථාපනය කිරීමට, අනුපිටපත් සොයා ගැනීමට සහ තවත් බොහෝ දේ කිරීමට පහතින් බාගන්න දීල තියෙන නෙක්සස් ෆොන්ට් (Nexus Font) මෘදුකාංගයට පුලුවන්. ඒ වගේම ඔබට අවශ්‍ය පද පේලිය විවිධාකාර අකුරු මෝස්තරයන්ගෙන් ප්‍රීවිව් කරල ප්‍රින්ට් එකක් ගන්න සොෆ්ට් කොපියක් විදියට සේව් කරගන්න පුලුවන්. ෆොන්ට් තොග පිටින් තම පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරන්නේ නැතුව අවශ්‍ය ෆොන්ට් වර්ග පමණක් තෝරාගෙන පරිගණකයට ඉන්ස්ට්‍රෝල් කරගන්න නෙක්සස් ෆොන්ට් අපිට උදව් වෙනවා. එහෙනම් බාගන්න. ජය.


2 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.