ඉන්ස්ටග්‍රෑම් (Instagram) කියනනේ මෑත කාලයේදී ඉතා ජනප්‍රිය වූ සෝෂල් මීඩියා ෆ්ලැට්ෆෝම් එකක්.මෙය කොතරම් ජනප්‍රියද කියනවනම් ජාත්‍යන්තර ඇලෙක්සා වෙබ් ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී 25 තැන හිමිවනනේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වෙබ් අඩවියට. වර්තමානයේ ලොකු පොඩි කවුරුත් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වල ඡායාරූප, වීඩියෝ පල කරනවා. 

අපේ භාෂාවෙන් කියනවනම් කවුරුත් කැමතියි ඉන්ස්ටා වල රඟන්න. රඟන්න කලින් ඔබට ඉන්ස්ටා ගැන බොහෝ දේ දැනගන්න, මඟහැරුණු දේවල් ඉගෙනගන්න, පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන ද කම්ප්ලීට් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් මැනුවල් (The Complete Instagram Manual) ඊපොත වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් මාර්කටින් ෆීල්ඩ් එක කරගත් අයටත් දැනගන්න දේවල් මෙහි අන්තර්ගතයි.  දැන්ම බාගන්න. ජය.


50 MB


ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වැඩකිඩ දැන ගනිමු

 

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් (Instagram) කියනනේ මෑත කාලයේදී ඉතා ජනප්‍රිය වූ සෝෂල් මීඩියා ෆ්ලැට්ෆෝම් එකක්.මෙය කොතරම් ජනප්‍රියද කියනවනම් ජාත්‍යන්තර ඇලෙක්සා වෙබ් ශ්‍රේණිගත කිරීමේදී 25 තැන හිමිවනනේ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වෙබ් අඩවියට. වර්තමානයේ ලොකු පොඩි කවුරුත් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් වල ඡායාරූප, වීඩියෝ පල කරනවා. 

අපේ භාෂාවෙන් කියනවනම් කවුරුත් කැමතියි ඉන්ස්ටා වල රඟන්න. රඟන්න කලින් ඔබට ඉන්ස්ටා ගැන බොහෝ දේ දැනගන්න, මඟහැරුණු දේවල් ඉගෙනගන්න, පහතින් බාගන්න දීලා තියෙන ද කම්ප්ලීට් ඉන්ස්ටග්‍රෑම් මැනුවල් (The Complete Instagram Manual) ඊපොත වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම ඉන්ස්ටග්‍රෑම් මාර්කටින් ෆීල්ඩ් එක කරගත් අයටත් දැනගන්න දේවල් මෙහි අන්තර්ගතයි.  දැන්ම බාගන්න. ජය.


50 MB


No comments:

Post a Comment

ඔබගේ අදහස්, යෝජනා, චෝදනා පහතින් කොටලා යන්න.